Die nuwe verbond; WAT IS DIT?

image_pdfimage_print

Everybody knows if you are too careful you are so occupied in being careful that you are sure to stumble over something. -Gertrude Stein (1874-1946)

Die nuwe verbond – Wat is dit?

In Jeremia 31:31 sê die Here: Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe verbond sal sluit. God is die God van alle mense – Hy onderhou almal en alles wat lewe. Maar daar is ’n teer hart-tot-hart verhouding: Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees (31:33). Hierdie is ’n dieper, bevredigender verhouding. Ek sal hulle God wees – God gee Homself aan ons. Hulle sal my volk wees – Hy neem ons vir Homself.

 

Maar hierdie nuwe verbond behels nog meer: En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here (31:34 – OAV). Die ou verbond is aan Israel gegee – korporatief.  Dit sluit in baie mense wat God nie persoonlik geken het nie. Die nuwe verbond kom individueel na almal wat die enigste ware God en Jesus Christus ken. Dit is nie nodig om vir hulle te sê: Ken die Here nie. Maar dit bly ’n oop uitnodiging aan die wêreld.

In hierdie nuwe verbond  sal Ek my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. As dit gebeur belowe God: Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie (31:34). Onder die ou verbond is sondes nooit volkome vergewe nie. Ware vergifnis kom deur Christus se kruisdood.

God belowe:

  • ’n Nuwe hart (Ek sal my woord op hulle harte skryf),
  • ’n Nuwe verhouding ( Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees),
  • ’n Nuwe kennis (En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here), en
  • Ware vergifnis (Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie).

Ons kan mos nie hierdie beloftes ignoreer nie.

image_pdfimage_print

You may also like...