Die Ons Vader-gebed

image_pdfimage_print

 

Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results.” – Einstein

 

Die Ons Vader-gebed

Daar is al dik boeke oor hierdie gebed geskryf. Daar is egter twee aspekte wat ek graag wil beklemtoon.

 

  1. Die woorde van die gebed bind ons nie aan spesifieke woorde nie. Wat wel van belang is, is dat dit vir ons sê wat die inhoud van ons gebede moet hanteer. Dit bind ons tot ‘n basiese patroon. Dit gee vir ons leiding oor die beklemtoning van sekere onderwerpe. Hierdie gebed moet ons gebede beïnvloed en vorm.
  2. Die gebed word vir ons in die meervoud gegee: Gee ons vandag ons daaglikse brood … vergeef ons ons oortredings … laat ons nie in versoeking kom nie … verlos ons van die Bose. Calvyn glo dat dit hier ook gaan oor die bevordering en uitbreiding van die geloofsgemeenskap. Hy glo dat openbare gebede ‘n groot invloed op ons private gebede het. Gebed is nie net ‘n private saak nie – ons moet ook saam met ander bid. Hoekom? Ons glo dat gebed ‘n voortsetting van ‘n gesprek met God is wat Hy geïnisieer het. Die doel van gebed is om God beter te leer ken. Beide kan beter in die geloofsgemeenskap as privaat gedoen word. Deur saam met ander te bid, sien ons fasette van Jesus Christus wat ons andersins nie sou waargeneem het nie.

 

Om die Here te dien in kommunaal en kummulatief – ons moet saam bid, leef en dien.

“The more we share the Heavenly Bread between us, the more we shall all have” – C. S. Lewis.

 

image_pdfimage_print