Die oop grafte van die Heiliges

image_pdfimage_print

Die oop grafte van die Heiliges – Francois Malan

AnnaMaria vra:

In Matteus 27 staan van die geopende grafte en heiliges wat opgestaan het. Was hulle toe in ‘n fisiese liggaam en wat het hulle gedoen daarna? Wat het van hulle geword?

 

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Matteus was nie geïnteresseerd in hierdie vrae nie, maar in die betekenis van die oop grafte, die opwekking van baie heiliges wat in Jerusalem begrawe was, en hulle verskyning in die stad nadat Jesus gesterf het en uit die dood opgewek is. Daarom kan ons ook nie presies weet wat daar gebeur het nie. Was hulle soos Lasarus vir wie Jesus uit die dood opgewek het vir wie die mense in Jerusalem kon sien en later weer gesterf het, of soos Jesus met ‘n verheerlikte onsterflike liggaam, wat vir veertig dae aan sy dissipels kon verskyn voor sy hemelvaart? Matteus is die enigste Bybelskrywer wat hierdie gebeure tydens die dood en opstanding van Jesus vertel. Soos Matteus telkens in sy Evangelie na die Ou Testament verwys of daarby aansluit, sluit hierdie berig waarskynlik aan by Esegiël 37:12-14 met God se belofte dat Hy die grafte sal oopmaak.

 

Soos die duisternis voor Jesus se dood  (Matteus 27:45), gee God tekens ná die dood van Jesus (Matteus 27:51-53). God skud die aarde met ‘n aardbewing; die voorhangsel skeur in twee en die rotse skeur oop – in Grieks word dieselfde woord gebruik vir die oopskeur van die voorhangsel en van die rotse.

 

Die voorhangsel het die Allerheiligste gebied in die tempel afgesper sodat niemand daar kon ingaan of daarin kyk nie – as simbool van God wat nie gesien kan word nie (vgl. Eks 33:20). Daar het die Hoëpriester eenmaal per jaar op die groot versoendag vir die sondes van die volk gaan versoening doen voor God. Maar die lewe en dood van Jesus aan die kruis wys vir ons die liefde van God (vgl. Jesus se woorde in Johannes 14:9: wie My sien, sien die Vader), en dit skeur die voorhangsel oop, wat God vir die mens verberg het. Elke mens kan nou met vrymoedigheid na God toe gaan in gebed – nie meer deur ‘n hoëpriester nie, maar deur geloof in Jesus, ons groot Hoëpriester (Hebreërs. 4:14-16).

 

God het die rotse geskeur sodat die grafte in die berg oopgegaan het as teken dat Jesus die dood oorwin het. Deur sy sterwe en opstanding het Jesus die krag van die dood vernietig het (vgl. 1 Korintiërs 15:54: die dood is vernietig, die oorwinning is behaal). Nou kan ons seker wees dat ons sal lewe omdat Jesus lewe. Jesus het in Johannes 11:25-26 gesê: Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.

 

Soos wat Jesus na sy opstanding aan die dissipels verskyn het, so was die gelowiges uit die ou verbond, wat opgestaan het, getuies aan baie mense in Jerusalem van Jesus se opstanding uit die dood. Soos Jesus saam met sy dissipels geëet en met hulle gepraat het, kon die mense wat opgestaan het waarskynlik ook met hulle mense in Jerusalem saam eet en praat. Maar meer as dit, word bespiegeling. 

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...