Die Psalms: Inleiding (1)

image_pdfimage_print

 

Take care of your body as if you were going to live forever: and take care of your soul as if you were going to die tomorrow – Augustinus

 

Die Psalms: Inleiding (1)

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Ons weet menslik gesproke nie hoe die psalms as versameling tot stand gekom het of hoekom dit in die Skrif opgeneem is nie. Waarskynlik het die leierskap van die Joodse gemeenskap in Jerusalem besluit dat al die gebede en lofprysings wat gebruik is of tydens aanbidding gebruik kan word, bymekaar gesit moet word. Die psalms dien as hulpbron by lofprysing en aanbidding.

 

Maar het die psalms nog ‘n rol in die Christelike geloof – hulle kom tog uit die tyd van die Ou Testament? In die Nuwe Testament lees ons: Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange, en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here (Efesiërs 5:18 – 19).

 

Die Bybel aanvaar dat ons nie instinktief weet hoe om met God te praat nie – ons het hulp nodig. Psalms is ‘n boek van lofprysing en gebed om ons te help. Martin Luther sê dat die psalms aan ons gegee is sodat we can adapt and adjust our minds and feelings so that they are in accord with the sense of the psalms. Eugene Peterson stel dit so: The Psalms are where Christians have always learned to pray – till our age.

 

Die psalms sê egter nie net vir ons hoe om te bid of God te loof nie – dit wys vir ons hoe.  Jesus doen dieselfde as Hy ‘n werklike gebed aan sy dissipels gee toe hulle Hom vra hoe hulle moet bid. Most of Scripture speaks to us; the Psalms speak for us (Atanasius).

 

Die feit dat die Psalms deel is van die Bybel sê vir ons dat God hierdie gebede en lofprysing aanvaar het. Hier het ons dus 150 voorbeelde van dinge wat ons vir God kan sê. Hulle is deel van God se geïnspireerde woord.

 

 

image_pdfimage_print