Die roeping van die kerk

image_pdfimage_print

If we only have the will to walk, then God is pleased with our stumbles. —C.S. Lewis

 

Die roeping van die kerk

Daar word baie oor die rol van sosiale geregtigheid in die plaaslike gemeente gepraat. Sosiale geregtigheid is deel van die plaaslike gemeente se taak: Christene moet tog vir hulle liefdesdade bekend wees. Een van die redes waarop die vroeë Christene van die omliggende kultuur verskil het, was juis hulle gewilligheid om die benadeeldes in die gemeenskap te help.

 

Daar is egter ‘n paar gebiede van kommer oor die moderne bediening van sosiale geregtigheid.

  • Die kernroeping van die kerk is die bediening van die Woord – die verkondiging van die evangelie en die onderrig van God se mense. Sosiale geregtigheid mag ‘n natuurlike reaksie op die evangelie wees – ‘n vrug van die evangelie – maar dit is nie gelyk aan die bediening van die Woord nie. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het (Matteus 28:19 – 20). Dit is die Groot Opdrag – die kernroeping van die kerk.
  • Daar is ‘n neiging in sekere gemeentes om ‘n baie hoë prioriteit aan barmhartigheidsdienste te gee sonder enige pogings om evangelisasie te doen of die Goeie Nuus te verkondig. Sosiale geregtigheid het die verkondiging van die evangelie vervang.
  • Ons konsep van sosiale geregtigheid is te eng. As mense aan sosiale geregtigheid dink, dink hulle dikwels aan bediening aan armes. Natuurlik is dit belangrik, maar wat van dinge soos die regte van die ongebore baba, die hantering van bejaardes, die slagoffers van misdaad, ens?

 

Beide die verkondiging van die evangelie en dade van barmhartigheid moet deel van die lewe van die gemeente wees. Ons word nie gedwing om tussen hulle te kies nie, maar ons moet tussen hulle onderskei. Dade van barmhartigheid is nie die evangelie nie – dit is die vrugte van die evangelie.

 DA. Carson sê:

Some studies have shown that Christians spend about five times more mission dollars on issues related to poverty than they do on evangelism and church planting. At one time, “holistic ministry” was an expression intended to move Christians beyond proclamation to include deeds of mercy. Increasingly, however, “holistic ministry” refers to deeds of mercy without any proclamation of the gospel—and that is not holistic.

 

Kry die balans tussen woordverkondiging en dade van barmhartigheid reg.

 

 

 

image_pdfimage_print