Die Tien Gebooie: Rus verseker (2).

image_pdfimage_print

When Christ calls a man, he bids him come and die – Dietrich Bonhoeffer

 

Die Tien Gebooie: Rus verseker (2).

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 Hebreërs 4 help ons met die gebod oor die sabbatdag.  In 3:5 – 6 bevestig die skrywer Christus se voorrang bo Moses.  In 3:12 – 15 en 19 waarsku die skrywer sy gehoor: Broers julle moet toesien dat daar nooit by een van julle ‘n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie ..

. Ons behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het … Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Dit beteken nie die belofte van rus het verval nie: Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie (4:1). Die Israeliete het nie geglo nie en daarom het hulle nie in die rus ingegaan nie: Ons wat glo, gaan wel in die rus in (4:3)

 

God nooi ons steeds in sy sabbatsrus: Daar wag dus nog steeds ‘n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie (4:8 – 10).

 

Ons word uitgesluit van God se ewige rus as ons aanhou streef vir sy guns en nie al ons vertroue in Christus plaas nie. Hierdie ewige rus is niks ander as Jesus Christus self nie. Dit is interessant dat ons in Matteus 11:28 – 30 lees dat ons na Jesus moet kom en Ek sal julle rus gee … en julle sal rus kry vir julle gemoed. Net daarna lees ons dat Jesus die Here oor die sabbat is.

 

Nou die vraag: Is ons verplig om die sabbat te onderhou? As ons let op Paulus se advies aan Christene in Romeine 14 moet ons nooit iets wat teen ons gewete indruis doen nie. As ek glo dat ek die vierde gebod letterlik moet onderhou, moet ek dit doen. Ons moet nooit iets waarteen ons gewete beswaar maak ligtelik opneem nie. Maar ons mag dan nie die vryheid wat my medegelowiges oor hierdie saak geniet, veroordeel nie. Vir die een is een dag belangriker as ander dae; vir ‘n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat ‘n bepaalde dag op ‘n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God (Romeine 14:5 – 6).

 

Baie mense glo egter dat die vierde gebod nie meer bindend vir Christene is nie. Die vierde gebod word nie in die Nuwe Testament vermeld nie. Christene word wel beveel om gereeld bymekaar te kom (Hebreërs 10:25). Dit is dan op die Sondag gedoen. Nêrens lees ons in die Nuwe Testament dat elkeen wat op die sabbatdag werk, moet doodgemaak word nie (Eksodus 31:15). Paulus sê:Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus (Kolossense 2:16 – 17). Jesus Christus is die rus vir God se kinders. Maar die skaduwee is nou ‘n werklikheid. As mense nie in Christus vertrou en nie ophou staatmaak op hulle eie pogings nie, sal hulle nie God se rus binnegaan nie.

 

Baie van die praktiese aktiwiteite van die sabbat is steeds vir die gelowige en die kerk belangrik. Hier dink ons aan nadenke, gebed, die Woord en sakramente en gemeenskap. Dit is die dag waarop gelowiges en hulle families fokus op God se woord – hulle herfokus met die oog op die week wat voorlê. Calvyn sê dat met die koms van Christus het die seremoniële deel van die gebod verval. Hy glo dat dit die geleentheid is om:

  • Bymekaar te kom om die Woord van God te hoor, die sakramente te bedien en vir openbare gebede.
  • Om arbeiders vry te stel van werk.

Ons moet onthou hoe die Seun van God vir ons vrede, verlossing en rus  gebring het. Hier in hierdie rus kry ons die Here van die sabbat wat sy hande na ons in vrede uitsteek: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee (Matteus 11:28)

 

Volgende keer kyk ons na ons verhouding met ons ouers.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...