Die seënuitsprake van Jesus (13)

image_pdfimage_print

Die seënuitsprake van Jesus (13)

In die begin van die bergrede lees ons dat Jesus teen die berg opgegaan het, gaan sit het en Hy het hulle geleer:

Geseënd is dié wat geestelik arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Geseënd is dié mense wat treur, want hulle sal die aarde erf.

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

 Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang.

Geseënd is dié wat suiwer van hart is, want hulle sal god sien.

Geseën is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

Geseënd is die mense wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Matteus 5:3 – 10 (Nuwe Testament en psalms , Direkte Vertaling. Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (2014).

Colin S. Smith het ‘n baie interessante boek geskryf oor die seënuitsprake van Jesus: Momentum -Pursuing God’s Blessings Trough the Beatitudes (2016).  Die boek sê wat ons kan doen om die momentum in die Christelike lewe wat ons almal soek, te kan kry. Ek gaan ‘n hele paar blogs aan hierdie boek spandeer.

 

Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Hier kom ons by ‘n draaipunt. Ons het geleer dat diegene wat arm van gees is, wat treur oor sy sondes en war hom onderwerp aan God se wil, geseënd is. Hierdie eerste drie seënuitsprake hanteer ons behoeftes. Hulle maak ons nederig en li ons om diep voor God neer te buig, met harte vol berou en gereed om onderrig te word.

 

Hierdie sënuitspraak gaan oor die begeerte wat voortspruit uit so ‘n hart. Ons geestelike lewe begin wanneer God nuwe lewe bring deur die lewende saad van sy woord in ons te plnt. Ons moet diep wortels is sy woord inplant. Ons weet tog dat ‘n gesonde plant lewe deur sy wortels trek. Vrugte kom net as die wortels aanhou om die plant te voed. Die eerste drie seënuitsprake is die wortels van ‘n goddelike lewe. Hulle produseer ook ‘n verlange van dit wat ons nie het nie. Die eerste drie uitsprake vorm ‘n honger en dors na geregtigheid in ons siel. Hierdie begeeret is ‘n goddelike lewe. Dit produseer die vrugte van genade, reinheid en vrede waarvan Jssus in die volgende drie uitsprake praat.

 

Twee soorte geregtigheid

  1. Die geregtigheid wat God aan jou gee

Christus se mense honger en dors na geregtigheid, want ons weet dat ons nie leef op ‘n wyse wat vir Hom aanvaarbaar is nie. Ons weet ook dat ons vergewe en aanvaar is voor God op grond van wat ChristusDie geregtigheid waarop ons vertrou is in Jesus Christus. Christus het die volmaakte lewe van geregtigheid geleef. Hy bied nou sy geregtigheid aan almal wat op Hom vetrou. As ons, verenig deur geloof met Jesus Christus is, aanvaar God dat ons in Hom geregtig is. Soms praat ons van togesrkyfde geregtigheid. – dit is geregtigheid van iemand anders wat as ons geregtigheid tel. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘m mens in Hom glo (Filippense 3:9)

 

  1. Die geregtigheid waartoe God jou roep

Dit is waarvan Jesus in hierdie seënuitspraak praat. Hoekom het Jesus aan die kruis gestef? Ons kan baie rede noem wat Bybels korrek is. Petrus sê: Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons leef in gehoorsaamheid aan die wil van God (1 Petrus 2:24).  Christus het gesterf om mense te verlos wat nie langer vir hulleself leef nie, Mense wat in geloof na Christus kom besef dat hulle nie dit wat God vereis het nie.  Dit is hoekom ons na Hom toe kom en as ons dit doen ontvang ons die gawe van geregtigheid. Aangesien Christus hierdie geregtigheid vryelik aan almal gee waat in Hom glo, hoef ons nie daarna te honger en dors nie. Jy honger tog nie na iets wat jy reeds het nie.

 

Maar aan almal wat in Christus is, gee God sy Heilige Gees. Die Heilige Gees vernuwe ons harte en skep in ons ‘n nuwe begeerte om te leef op ‘n manier wat vir Hom aanvaarbaar is.

 

Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

  1. Honger is ‘n teken van ‘n behoefte.

As jy honger is, is jou liggaam besig om vir jou iets te vertel. Hierdie seënuitspraak behoort nie aan diegene wat dink dat hulle geregtig is nie, maar aan diegene wat sien hoe ver hulle nog het om te gaan. ‘n Ware Christen verlang na meer geregtigheid as wat hy het.

 

  1. Honger is ‘n teken van lewe en geestelike gesondheid

Iemand wat geestElik dood is honger nie na geregtigheid nie. As jy honger en dors na geregtigheid is jy geestelik lewend. As dit kom by die najaag van geregtigheid voel Christene nooit dat hulle die eindstreep bereik het nie.

 

  1. Honger is ‘n kragtige motiveerder.

Honger is ‘n intense begeerte. As jy werklik honger is, sal jy feitlik enigiets doen om kos in die hande te kry. Mens wat honger na geregtigheid is die sout en lig vir die wêreld. Mense wat honger na geregtigheid is geseënd en hulle seën ook diegene om hulle.

 

Die paradoks van tevredenheid/versadiging

As jy honger en dors na geld sal jy nooit tevrede wees nie, want jy sal nooit genoeg hê nie. Dit geld ook vir ander sondes. Daar is geen pad van sonde na versasiging nie. Elke mens is op ‘n soeke na versadiging. Wat sal jou versadig? Waar dink jy sal jy dit kry? Hierdie twee vrae is belangrik. Wat jy dink jou sal versadig sal die passie van jou lewe word. Jesus sê daar is net een begeerte wat jou sal versadig.

 

Die paradoks van hierdie uitspraak is dat Jesus van honger en versadig terselfdertyd praat. Ons sien dit gewoonlik as alternatiewe. The Christian is one who a one and the same time is hungering and thirsting, and yet he is filled. And the more he is filled, the more he hungers and thirsts. That is the blessedness of the Christian life (Martyn Lloyd-Jones).

 

We taste Thee, O Tou oor living bread

And long to feast upon thee stll.

We dink of Thhe, he Fountainhead

And thist ou souls from thee to fill

(Bernard of Clairvaux)

 

 

 

image_pdfimage_print