Die Groot Opdrag: Matteus 28:16 – 20

image_pdfimage_print

He who studies the Scriptures, but does no works of love, lives without God – Talmoed

 

Die Groot Opdrag: Matteus 28:16 – 20

Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. In die Bybel is berge dikwels dié plek waar onderrig gegee word. Ons dink aan Sinaiberg waar God aan Moses die tien gebooie gegee het, die bergrede en die berg van verheerliking.

 

 Voordat Jesus die opdrag gee, begin Hy eers met die goeie nuus: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Die basis vir sy opdrag is die gesag wat Hy het in die hemel en op die aarde. In die opdrag self kry ons vier werkwoorde. Een daarvan kan as die hoofwerkwoord beskou word en die ander drie as ondersteunend. Die hoofwerkwoord is: Maak die mense my dissipels. Die ondersteunende werkwoorde beskryf wat dit presies behels:

  • Gaan dan na al die nasies toe.
  • Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
  • Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.

Die gedeelte word met ‘n versekering afgesluit: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Hierdie belofte van Jesus maak net sin as die opdrag ook vir al die dae geld.

 Ons kan dit alles soos volg saamvat:

  • Jesus gee ‘n roeping aan sy eerste dissipels. Hy verwag volgelinge moet dit uitvoer tot die einde van die tyd. Die dissipels se roeping is ons roeping.
  • Ons word gestuur, want Christus is gestuur en ons gaan in sy Naam en onder sy gesag.
  • Die roeping bestaan uit verkondig en onderrig, aankondig en getuig, maak dissipels
  • Ons word in die wêreld uitgestuur – oral.
  • Ons gaan in die krag van die HG en in onderwerping aan die Seun.
image_pdfimage_print