Wat is redding?

image_pdfimage_print

The gospel kingdom is a kingdom of light, life and love. Opposite to light is ignorance and error. Opposite to life is a religion that consists of shows, dead rites, and empty ceremonies. Opposite to love is uncharitableness, malice, and especially hatred of the power of godliness – Thomas Manton

 

Wat is redding?

Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood (Romeine 1:16).

Hiervolgens is redding die finale oorwinning van die evangelie – dit bring gelowiges  na ewige veiligheid en vreugde in die teenwoordigheid van die heilige en genadige God. Hierdie definisie beklemtoon ‘n paar punte:

 

  • Redding kom as ons die evangelie glo. Almal is kandidate vir redding. Die enigste vereiste is dat ons die goeie nuus van wie Jesus is en wat Hy aan die kruis vir ons gedoen het, glo. Paulus sê die evangelie is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Maar hierdie glo is nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie: Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom (1 Korintiërs 15:2). Ons moet vashou aan die evangelie en nie net die evangelie glo nie.
  • Redding het gekom … en redding kom nog. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof (Efesiërs 2:8). Tog lees ons dat ons deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word (1 Petrus 1:5). Paulus stel dit so: Want Hy (die Heilige Gees) het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag (Efesiërs 4:30). Ons is beseël vir redding, maar die dag van vervulling kom nog.
  • Redding is veiligheid en vreugde voor ‘n heilige God. Ons is gered, maar van wat? In die Nuwe Testament lees ons van ‘n paar dinge waaraan ons gebonde is: bose magte, die korrupsie van ons liggame, sonde, ens. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word (Romeine 5:9). Die evangelie gee aan ons veiligheid van God se straf. Dit stel ons vry om die wonder van ‘n reddende God met vreugde te geniet – vir ewig.

 

Hierdie is John Piper se siening in een van sy preke. Ek dink dit maak die baie duidelik.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...