Mense en Redding: Sonde (2) – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Mense en Redding is ‘n reeks artikels geskryf deur Prof Jan van der Watt. Ons dank aan CUM vir die gebruik van hierdie materiaal.

Sondebelydenis is die manier waarop God vir sy kind die kans gee om sy fout reg te maak en so die verhouding reg te stel. Dit is God se manier om sy kind die kans te gee om nuut te begin. Dit word die duidelikste in 1 Joh 1:9 gesê: As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Die teks is duidelik: as ons ‘n fout gemaak het wat die verhouding met God geskaad het (sonde gedoen het), moet ons dit bely. Die woord bely hou die volgende in:

  1. dit is om jou fout te erken, met ander woorde, om presies te weet wat jy verkeerd gedoen het.
  2. dit is om voor God te erken dat jy die fout gemaak het en dat jy dit nie weer wil of sal doen nie. Jy neem ‘afskeid’ van die tipe gedrag.
  • dit is om jouself opnuut as goeie kind aan God toe te wy, met ander woorde, om vir God te sê dat jy sy kind en sy kind alleen is.

Op die manier word die verhouding van jou kant herstel. Die res is in God se hande. Jesus sal die skade voor God herstel en die skuld deur sy bloed betaal, soos 1 Joh 1:7 dit stel: en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Dit het God deur Jesus beloof en dit sal Hy doen, want Hy is trou en regverdig om dit te doen. Hy sal ons van alle ongeregtigheid reinig, wat beteken dat ons saak nou reg voor God is.

So herstel God verhoudinge met sy mense en sorg dat sy familie gesond kan voortgaan. Sondebelydenis is dus nie ‘n straf nie, maar ‘n voorreg. Dit is nie God wat jou wil straf nie, maar God wat medisyne op jou wonde wil sit sodat dit gesond kan word.

Die gedeelte in 1 Joh stop egter nie daar nie. In 1 Joh 2:1-2 word ‘n stappie verder gegaan. Ons mag nie sondig nie, maar as dit gebeur, Christus is ons voorspraak (Parakleet) by die Vader: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak (Spesiale Helper) by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. Hy is ’n versoening vir ons sondes… Dit is ‘n sterk beeld wat gedeeltelik met regspraak of hofsake te doen het. As iemand destyds in ‘n familie ‘n fout gemaak het, moes daar besluit word wat met die sondebok gemaak moes word. Die pa of leier moes besluit, maar gewoonlik het hy dit eers met een of meer van die senior mans in die familie bespreek (byna soos ‘n koning met sy raadslede). In 1 Joh 2:1-2 word die beeld juis gebruik – Jesus word beskryf as die Een wat so saam met die Vader oor die sondaars beraadslaag. Almal weet aan wie se kant Jesus is. Daarom word Hy as die Spesiale Helper (Voorspraak) beskryf. In die gesprek met die Vader sal Hy dus altyd by die Vader vir die vergifnis van die gelowiges pleit, juis omdat hy sy bloed vir hulle gegee het (1 Joh 1:8-10). Daarmee wil Johannes beklemtoon dat God van sy kant af altyd gelowiges se sonde sal vergewe – daarvoor sal Jesus ook sorg. Maar dan moet hulle dit bely.

In die volgende artikel gaan ons na bekering kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...