Mense en Redding: Paulus (1) – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Mense en Redding is ‘n reeks artikels geskryf deur Prof Jan van der Watt. Ons dank aan CUM vir die gebruik van hierdie materiaal.

Hoe dink Paulus oor redding?

 Paulus se basies boodskap stem grootliks ooreen met die evangelies. Hy vertrek ook van die negatiewe standpunt oor die mens en sy posisie voor God (Rom 1:1-3:20). Die genadige God het hom egter oor die mens ontferm en het deur Jesus sy redding aan die wêreld in nood aangebied. Diegene wat dit aanvaar word gered, word deel van God se gemeenskap op aarde wat ook so moet leef, en kan op die ewige vervulling van die heil hoop as Jesus weer kom (1 Thes 4:18vv.). Ander word veroordeel vanweë hulle ongeloof.

Terwyl Paulus dieselfde hooflyne volg, praat hy tog oor die redding op sy eie manier. Hy gebruik hoofsaaklik beelde (metafore) om te verduidelik wat gebeur as God mense kom red. Hy sal byvoorbeeld praat van mense wat slawe (van die sonde) is en losgekoop moet word, of van mense wat skuldig is en voor die regter in ‘n hof moet verskyn. Dit is beelde wat die mense in daardie tyd goed geken het. Dit was deel van die samelewing waarin hulle geleef het.  Dit help dus om die geestelike gebeure van redding op ‘n eenvoudige en praktiese manier te verduidelik.

Paulus het ‘n negatiewe siening van mense sonder God: Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie (Rom 3:23) en …ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe: “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie” (Rom 3:9-12) en In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld (Ef 2:12). Hierdie wêreld word as goddeloos gesien (Gal 1:4) en die mens het ‘n sondige natuur wat hom vyandig teenoor God maak en laat optree (Rom 8:3, 7). Dit gaan nie net om enkelinge nie, maar oor die mensheid as geheel.

Genade speel ‘n groot rol in redding. Daarna gaan ons volgende keer kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...