Die soewereiniteit van God (2)

image_pdfimage_print

A gracious soul may look through the darkest cloud and see God smiling on him. —Thomas Brooks

Die soewereiniteit van God (2)

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through Pain and Suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Ons kom nou by die tweede groep waarhede wat mekaar balanseer: God is ‘n soewereine dog lydende God. Die Bybel sê dat God almagtig en soewerein oor die gebeure van die geskiedenis is. God is goed en liefdevol en kom in ons wêreld in waar Hy aan pyn, lyding en die dood onderwerp word – erger as wat enigeen van ons nog ondervind het.

 

Wat beteken dit as ons sê dat God soewerein  oor die geskiedenis – en daarom ook oor lyding – is? God is volkome in beheer oor wat in die geskiedenis gebeur en tog oefen Hy sy beheer so uit dat die mense verantwoordelik is vir sy optrede en die gevolge daarvan – die mens het die vryheid om te kies. Hierdie menslike vryheid en God se rigtinggewing oor die gebeure van die geskiedenis is verenigbaar met mekaar. God se plan werk deur ons keuses en nie ten spyte van ons keuses nie. God dwing ons nie om sekere dinge te doen nie.

In Jesaja 10:5 – 7 lees ons dat God Assirië as sy stok gaan gebruik om Israel mee te straf. God stuur Assirië uit om Israel te beroof en te plunder. Maar dit is nie wat Assirië in gedagte het nie. Assirië se motivering is ‘n wrede passievolle begeerte om ander nasies te oorheers. Daarvoor sal God hulle verantwoordelik hou al is hulle  die werktuig van my toorn. Hier sien ons iets van die balans waarvan ons praat.

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooraf al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit (Efesiërs 1:11). Hieruit kan ons aflei dat alles in harmonie met God se plan gebeur. Mense kan loot, maar die Here bepaal hoe dit uitkom (Spreuke 16:33). Dit sluit ook slegte dinge in: U het ons verstoot, o God, ons uitmekaar geskeur. U was kwaad vir ons (Psalm 60:3). Lyding is deel van God se plan. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidennasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige Dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is, en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het (Handelinge 4:27 – 28). Ongelooflik. Jesus se dood was ‘n groot ongeregtigheid, maar tog het God dit beskik – dit was deel van sy plan.

 

image_pdfimage_print

You may also like...