My verhouding met nie-Christene

image_pdfimage_print

If the state commands what God forbids, or forbids what God commands, then our plain Christian duty is to resist, not to submit, to disobey the state in order to obey God (John Stott).

My verhouding met nie-Christene

In Romeine 12:14 – 21 gee Paulus duidelike riglyne vir ons verhouding met nie-Christene. In hierdie gevalle mag daar konflik en vervolging ter sprake wees. Hy noem vier negatiewe opdragte gevolg deur vier positiewe opdragte.

 1.Moenie jou vervolgers vervloek nie, maar seën hulle.

 2.Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar wees goedgesind teenoor alle mense – ook diegene wat teen jou is. As dit enigsins moontlik is, moet jy in vrede met alle mense leef.

3.Ons moenie self wraak neem nie – ons moet dit aan God oorlaat.

4.Ons moenie toelaat dat die kwaad ons oorwin nie, maar ons moet die kwaad met die goeie oorwin.

Dit is belangrik dat ons duidelik onderskei tussen ons verantwoordelikheid en God se verantwoordelikheid. God straf en vergeld – nie ons nie. Deur goed te doen aan jou vyande maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hierdie is ‘n verwysing na Speuke 25:21 – 22: As iemand wat jou haat, honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed, en jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte laat word.

 

Liefde vir die vyand is sekerlik een van die moeilikste opdragte in die Bybel. Jesus self het hierdie opdrag aan ons in sy bergrede gegee: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg (Matteus 5:44).

 

 

image_pdfimage_print