Wat is Coram Deo Pastorale Sentrum?

image_pdfimage_print
A. Wat is Coram Deo Pastorale Sentrum?

Baie navolgers van Christus weet die Here roep hulle om ander mense in nood te help. Coram Deo wil hierdie geroepenes bemagtig om dit te kan doen. En hoe doen ons dit?

Coram Deo lei mense op om uitstekende terapeute/beraders te wees wat mense help met:

 • hulle emosionele kruispaaie;
 • (liefdes-)verhoudinge;
 • geestelike vrae en groei.

By Coram Deo is ons verbind tot gehalte opleiding van pastorale terapeute

vir diens aan die gemeenskap. Coram Deo is ‘n Artikel 21 Maatskappy sonder winsoogmerk en is die barmhartigheidsarm van Oosterlig gemeente.

Verder is Coram Deo vir hierdie geroepenes ‘n gemeenskap, ‘n “community”. Ons is ook ‘n adres, ‘n sambreel en ook ‘n adminpunt. Hier kan jy jou roeping begin uitleef terwyl jyself groei en groei!

B. Wat is Coram Deo se missie?

Ons wil ʼn professionele Pastorale Sentrum wees wat vir alle mense in ons omgewing die geleentheid bied om nuwe weë en hoop te ontgin. Dit wil ons doen deur…

 • Respekvolle  pastorale gesprekke
 • Uitnemende opleiding; en
 • Puik organisasie.
C. Wat is Coram Deo se visie?
 • Coram Deo Pastorale Sentrum is ʼn handevat ervaring wat hoop bring.
 • Coram Deo Pastoral Centre is an embracing fellowship creating hope.
 • Coram Deo ke tshwarano ya segwera yeo e blolago tshepo.
D. Coram Deo kan jou help met:

1. Opleiding en persoonlike groei!

Ons bied die geleentheid om te groei: groei in jou menswees, jou verhoudinge en om jou te help om ʼn bekwame terapeut te word.

2. Berading vir individue

Ons help mense met depressie, wat ly onder seksuele misbruik, kapings, aanrandings of verkragting. Niemand hoef alleen te rou nie. Laat ons toe om jou by te staan in jou tyd van smart.

3. Berading vir jongmense en kinders

Ons bied vertroulike sessies vir tiener en jongmense wat ‘n ding wil uitsorteer – wat dit ookal is.

4.   Huwelik- en verhoudingsverryking

 

  • Huweliksverryking seminare
  • Verrykkingsvoorbereiding aan verloofdes en pare wat saam woon.
  • Omgeegroepe vir verloofdes – veral verloofde meisies.

 

5. MIV/VIGS

Coram Deo sorg terapeuties vir mense met MIV/VIGS, mobiliseer sorg aan mense met MIV/VIGS en inisieer bewusmakingsveldtogte. Ons help ook met verkragtings en ander risiko-insidente. Ons verskaf doelgemaakte opleiding aan potensiële beraders.

6. Herstel na egskeiding

Coram Deo bied seminare aan vir mense wat na ʼn egskeiding wil aangaan met hulle lewens. Jy is nie alleen in die storm nie.

7. Rousmartsorg

Die impak van rou word onderskat. Coram Deo wil ʼn verskil maak in die ervaring van rou. Die rousmartsorgspan hou oor maande en selfs jare tred met weduwees, wewenaars en ouers wat ʼn kind verloor het.

8. Groep vir ouers wie se kinders in die greep van dwelms is

Coram Deo het ‘n groep vir ouers wie se kinders in die greep van dwelms of ander verslawende middels is of was.

9. ‘n Omgeegroep vir mense wat met epilepsie moet saamleef.

10. ‘n Steungroep vir kinders met die “guts” om die reis deur ‘n egskeiding aan te pak.

11. ‘n Omgeegroep vir “cutters” – jongmense wat “cut”.

12. Barmhartigheidsbediening

Ons versprei kos en klere aan behoeftiges in en om Pretoria. Ons help letterlik met ʼn kombers daar waar dit koud is, met ʼn bord kos, met klere as ʼn dogtertjie te skraps vir die winter geklee is, ens. Hierdie barmhartigheidsdiens is ‘n uitgebreide diens wat daadwerklik hulp verleen.

13. Maatskaplike werk

Coram Deo CMR is ʼn geregistreerde Christelike Maatskaplike Raad wat statutêre dienste lewer waar gesinne dit nodig het. Ons help ook straatkinders.

E. Hoe maak ek kontak?

As jy jou gewig wil ingooi en deel word van die energieke span by Coram Deo, of as jy hulp nodig het, of as jy jou lewe en verhoudings wil verryk, skakel ons gerus.

 

Tel 012 – 998 8323

H/v Lea en Hugostr, Waterkloof Glen, Pretoria.

 

image_pdfimage_print

You may also like...