Die teleologiese argument vir die bestaan van God (7)

image_pdfimage_print

Die teleologiese argument vir die bestaan van God (7) – Gerhard van Rooyen

 

Gevolgtrekking:

Die teleologiese argument vir die bestaan van God is beperk in die doeltreffendheid daarvan. Dit kan op die meeste ‘n aanduiding gee dat daar moontlik ‘n God bestaan, maar dit kan nie ‘n oortuigende bewys daarstel vir God se bestaan nie.

Dit hang uiteraard ook af of ‘n mens orde of ontwerp in die skepping sien al dan nie. Vir die gelowige blyk die getuienis van ontwerp in die wêreld bevestiging te wees dat geloof in God redelik is en dat dit nie onredelik is om te glo nie. Of ‘n mens egter die geloofsprong wil maak na ‘n Intelligente Ontwerper (en God ) is steeds ‘n geloofstap wat nie alle onpartydige waarnemers sal maak nie (Case-Winters 2003:214). In die verband het Anton van Niekerk die volgende gesê :”Die geloof in die God van die Bybel is egter geen wetenskaplike teorie nie en die belydenis dat God die skepper van hemel en aarde is, is geen wetenskaplike hipotese nie. Dit is eerder ‘n verwoording van ‘n geloofsinsig in die misterie wat die grondslag lê van ons werklikheid – ‘n geloofsinsig wat nie volledig uitpluisbaar is in ‘n sluitendende wetenskaplike sisteem nie” (Van Niekerk 2005: 192 ). McGrath is dus korrek in sy kritiek op Dawkins dat ‘n mens nie deur middel van die wetenskap (insluitende die teleologiese argument vir God se bestaan) die bestaan al dan nie, van God kan bewys nie .

 

BIBLIOGRAFIE

1. BROWN ,C. 1990 Christianity & Western thought Volume 1 Downers Grove Intervarsity Press

2. CASE-WINTERS, A. 2003 “Design” in VAN HUYSSTEEN, J.W.V. (Editor – in Cluef): Encyclopedia of Science and Religion: New York. MacMillan Reference

3. DARWIN, C.R. 1958 The autobiography of Charles Darwin 1809-1882 with the original omissions restored:Edited and with an appendix and notes by his grand-Daughter Nora Barlow London: Collins

4. DARWIN, F and SEWARD , A .C.(ed) 1903 More letters of Charles Darwin-A Record of his work in a series of hitherto unplubished letters.Vol 1. London : John Murray

5. DAWKINS, R. 1988 The Blind Watchmaker. London: Penguin Books.

6. DAWKINS, R. 2006 The God Delusion. London: Bantam press.

7. Du Toit, C.W. 2003 ” Interpreting nature naturalistically without dismissing God: critical look at alternative models” in Du Toit,C W (Editor): Design,information and complexity in creation .Pretoria: Unisa

8. GEISLER, N.L. 1974 Philosophy of Religion. Grand Rapids: Zondervan

9. GOULD, S.J. 1992 Impeaching a Self-Appointed Judge. Scientific American Vol 267 92-94

10. HIMMA, K.E. 2006 Design Arguments for the Existence of God: The internet encyclopaedia of Philosophy. www.iep.utm.edu/d/design/htm 09.06.2007

11. HUME,D 1947 Dialoges concerning natural religion,edited with an introduction by N K Smith ( 2nd ed). London : Thomas Nelson

12 KANT, I. 1929 Critique of pure reason (Translated by N.K.Smith.) London:Macmillan and Co.

13. MCGRATH, A 2005 Dawkins” God: Genes, Memes and the Meaning of Life. Oxford: Blackwell

14 MCGRATH, A. 2006 The order of things: Explorations in scientific theology. Oxford: Blackwell

15. MCGRATH, A with MCGRATH, J.C. 2007 The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the denial of the divine. London: SPCK

16. PALEY,W 1805 Natural theology:Evidences of the existences and attributes of The Deity (9th ed) London : R.Faulder

17. PALMER, M. 2001 The Question of God – An introduction and sourcebook.  London and New York: Routledge

18. PLANTINGA, A. 2007 The Dawkins Confusion: Naturalism ad Absurdum. Books and Culture Vol 13 No 2 21-29 . www.christianitytoday.com/bc/2007/002/1.21html 17.10.2007)

19. POOLE, M . 2007 Users guide to science and belief. Oxford : Lion Hudson

20. VAN NIEKERK, A 2005 Geloof sonder sekerhede Wellington : Lux Verbi.BM

 

image_pdfimage_print

You may also like...