Die toekoms van musiek in die kerk

image_pdfimage_print

 

If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed … In our days, to be a true Christian is really to become a scandal.” – George Whitefield

 

Die toekoms van musiek in die kerk

Musiek verander in elke geslag en ons moet dit waardeer. Ed Stetzer sê dat ons vandag in die kerk drie geslagte musiek kry. Ons kan by enige kerkdeur instap en dadelik sien in watter geslag hy val.  Dit hou ook verband met die aanbiddingstyl in daardie kerk. Wat is hierdie drie tipes?

  1. Die tradisionele formaat

Gelowiges wat in ‘n tradisionele kerk aanbid, trek op ‘n meer konserwatiewe manier aan. Hulle is meer bekommerd oor eerbied as ander kerke. Die musiek is tradisionele liedere. Hierdie stem ooreen met ‘n erediens van 1960.

 

  1. Die kontemporêre kerk

Mense wat hierdie dienste bywoon is meer ontspanne in hulle benadering. Hulle trek meer gemaklik aan. Die erediens is ook meer gemaklik. Hulle musiek is ook kontemporêr. Die liedere moet maklik kan sing; die lirieke moet uitdrukking aan passie gee.

 

  1. Die ontluikende eklektiese benadering

[Eklekties = die uitkies van die beste uit verskillende style, denkrigtings, idees, opvattings, ens – HAT]

Hierdie is moeilik om te beskryf, want hulle is doelbewus nie voorspelbaar nie. Die musiek is ‘n mengsel van moderne aanbiddingsliedre. Teologiese diepte word in die liedere verwag.

 

Tydens ons leeftyd het ons deur ‘n monumentale skuif in musiekstyle gegaan. Is die huidige patrone volhoubaar? Musiek het nog altyd sentraal in hierdie skuiwe gestaan. Dit het dikwels tot twispunte gelei. Die Wesley’s, Luther en Calvyn is almal gekritiseer. Larry Norman het gekla dat die duiwel al die goeie musiek gehad het.

 

Elke geslag hou nie van die musiek van die volgende geslag nie. Die kontemporêre kerk het daarin geslaag om die musiek meer toeganklik te maak vir diegene wat onbekend met die kerk en kerkmusiek is. Meeste gemeentes gaan die oorgang van tradisioneel na kontemporêr maak.

 

Die oorlewing van die gemeente hang nie van die musiekstyl af nie. Jy leer mense primêr deur woorde en nie deur melodieë nie. Woorde is belangrik. Wat dus belangrik is in ons liedere is teologiese diepte. Al beweeg ons in die rigting van kontemporêre gemeentes is daar sekere dinge wat ons nie moet vergeet nie – meer diepte, meer verskeidenheid en ‘n gemeente waarin die verskillende geslagte saam sing.

 

image_pdfimage_print