Die verbasende genade van God

image_pdfimage_print

 

I live as though Christ died yesterday, rose again today, and is coming again tomorrow – Martin Luther.

 

Die verbasende genade van God

Geen leer in die Skrif is vir die mens kosbaarder as die leer van verlossing nie. Geen woord is belangriker vir die leer van verlossing as genade nie. Dat die soewereine God uit die hemel uitreik om sondaars wat dit nie verdien nie te red van die slawebande van sonde, van ’n geestelike dood en ewige skeiding van God, kan met net een woord beskryf word: genade.

 

Maar hierdie leer van verlossing is nie vandag gewild nie – veral die eis dat Jesus die enigste weg na God is. Ons moderne kultuur sien dit as te eng en beperkend, onverdraagsaam, liefdeloos en onwaardig van God soos ons dink Hy behoort te wees. Daar is veral drie idees wat tans die huidige godsdienstoneel ten opsigte van verlossing domineer:

  1. Universalisme en die verwante pluralisme. Daar is baie paaie – selfs ‘n onbeperkte aantal paaie – na God. Dit is die idee dat alle paaie na God lei en uiteindelik word alle mense gered en kom in die hemel. Ons kry dit onder andere by die New Age teologie.
  2. Inklusiwiteit. Hierdie idee bevestig dat Jesus die enigste Verlosser is, maar dit is moontlik om gered te word al het jy nog nooit op Hom vir jou verlossing vertrou nie. Dié idee sê vir ons dat ons verlos kan word deur ‘n positiewe reaksie op God se openbaring in die natuur en ons gewete. Hier kry ons ook ‘n geloof dat ons deur ons goeie werke gered kan word.
  3. Eksklusiwiteit. Hierdie is die ortodokse siening wat leer dat verlossing slegs kom deur persoonlike geloofstoewyding aan Jesus Christus as Verlosser en Here. Dit bevestig die uniekheid en finaliteit van God se openbaring in Jesus Christus. Hy alleen is die Verlosser. Net deur Hom kan ons gered word. God sou nie sy Seun gestuur het om aan die kruis te sterf as daar ‘n ander pad na verlossing was nie.

 

 

 

image_pdfimage_print