Dit is nie regverdig nie

image_pdfimage_print

 

The Jesus admired by liberals and skeptics would never have been convicted of blasphemy and crucified. —Michael Horton

 

Dit is nie regverdig nie

Hoe dikwels hoor ons nie dit nie. Bill Tenny-Brittian sê dat dit nie woorde is wat ons van volwasse Christene verwag nie, maar tog gebeur dit. Ons het nie vir mnr X op die kerkraad aangestel nie – maar dit is nie regverdig nie. So kan ons voortgaan.

 

Vir meeste mense word dit baie vroeg in hulle lewe duidelik dat die lewe nie regverdig is nie. Dat die lewe regverdig is, is ‘n seepbel wat sal bars.

  • God het Israel as sy volk gekies. Dit beteken die ander nasies was nie gekies nie.
  • Jesus het nie almal elke keer genees nie. Sommige is gelaat in hulle wanhoop.
  • Jesus het nie armoede uitgeroei nie. Hy sê inderwaarheid vir sy dissipels dat die armes altyd met hulle sal wees.
  • Jesus en die vroeë kerk het eksklusiewe aansprake oor geloof, verlossing en selfs lidmaatskap van sy familie gemaak.

 

Kyk na die gelykenis van die goue muntstukke (Lukas 19). Daar lees ons: Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.  En daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle hier voor my dood. (Lukas 19:26 – 27).

Vers 26 was waarskynlik ‘n bekende gesegde.  Ons lees selfs dat dit reg is om van hulle wat niks het nie, weg te neem. Ons hoor stemme wat uitroep dat die sisteem nie regverdig is nie en dat die gevolge van swak keuses versag moet word.. Maar dit is nie wat ons hier lees nie. Vers 26 is moeilik om te aanvaar as dit gaan oor regverdigheid. Vers 27 is nog erger.

 

Gesien in sy konteks praat hierdie gelykenis en sy toepassing oor verwagtings en aanspreeklikheid. Ons kan nog ‘n woord byvoeg: persoonlike. Die kerk het groot probleme met hierdie siening, maar dit is wat die Bybel sê:

Hoë verwagtings

Betekenisvolle aanspreeklikheid.

Persoonlike verantwoordelikheid.

 

Om kerkleiers en lidmate aanspreeklik vir hulle woorde en dade te hou is krities in ons huidige kiultuur wat die kerk as ‘n swak instelling sien – vol binnegevegte en valsheid. Totdat die roeping van die kerk belangriker word as lidmate se begeertes en voorkeure, sal die kerk sukkel onder die waan dat die lewe en die koninkryk van God “regverdig” is.

 

 

 

image_pdfimage_print