Dag 6: Soek verlossing in die skaduwees

image_pdfimage_print

 

Dag 6: Soek verlossing in die skaduwees

Die Billy Graham Center for Evangelism het ‘n aantal leraars gekry om vir 25-dae stukkies te skryf vir Advent. Ons gaan oor die volgende 25 dae elke dag een van hierdie stukkies plaas.

[Advent word gewoonlik toegepas op die vier weke voor Kersfees. Latyn: ad – na + venire – kom. Dit dui dus op die naderende koms van Christus – sy eerste en tweede koms.]

 

In die storie van Jesus se geboorte staan Jesus, Josef en Maria sentraal. Maar ons moenie die kleiner stories om die gebeurtenis vergeet nie – die skaapwagters, Anna, die wyse manne, Herodes en veral Simeon (Lukas 2:25 – 35). Ons lees van hom: Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon. Die Heilige Gees het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe  voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie.

 

Simeon se hoop was dat hy nie sou sterwe  voordat hy vir Jesus ontmoet het nie. Hy wag … en wag. Uiteindelik breek die dag aan. Die Skrif sê nie vir ons hoe lank hy gewag het nie. Ons kry die indruk dat hy nie net doelloos rondgedwaal het nie. Hy het God gereeld in die tempel aanbid. Soos hy God aanbid het, kom hy in lyn met God se verlossingsplan – iets wat alles wat mense hulle kon indink sou oortref. Simeon se gebed in vers 29 – 32 is is een van die eerste voorlopers in die Nuwe Testament van die omvang van hierdie verlossingsplan.

Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke: ‘n lig tot verligting van die nasies, en tot eer van u volk, Israel.

 

Verlossing kom nou vir die nie-Jode – na die hele wêreld. Simeon het gewag en tyd saam met God deurgebring. Gevolglik kondig hy ‘n plan aan wat groter is as wat almal verwag het: Jesus het nie gekom om net die Jode te verlos nie, maar om almal te verlos. Dit geld vandag steeds. Jesus het nie gekom om ‘n uitgesoekte paar mense te verlos nie: Hy is die Verlosser van die hele wêreld. Dit beteken diegene wat in die kalklig is en diegene wat in die skaduwees is. Rykes en armes; oud en jonk. Hy het vir almal gekom.

Omdat my oë u verlossing gesien het wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke: ‘n lig tot verligting van die nasies

 

image_pdfimage_print