Ek twyfel

image_pdfimage_print

 

The Bible characters never fell on their weak points but on their strong ones; unguarded strength is double weakness. —Oswald Chambers 

 

Ek twyfel

Tim Keller vertel van ‘n man in die gemeente wat begin twyfel het. Wat is die dinge wat hom laat twyfel het?

  1. Toe hy ‘n ateïs ontmoet wat nie ‘n sedelose, ongelukkige mensehater was nie. Hierdie twyfel berus op die oortuiging dat mense deur God gered word omdat hulle goed en sedelik is. Daarom is ateïste per definisie sleg en onsedelik. Dit is nie waar nie. Ons word deur onverdiende genade gered en nie deur iets wat ons gedoen het nie. Hy besef toe dat ‘n ateïs ‘n beter persoon as ‘n Christen mag wees.
  2. Toe hy ‘n goeie en getroue gelowige ernstig sien ly vir geen goeie rede nie. Hierdie twyfel berus op die oortuiging dat as ons nie ‘n goeie rede vir God se optrede kan onderskei nie, is daar nie ‘n rede nie. Ons aanvaar so maklik dat ons beperkte denke die onbeperkte God se motiewe en planne kan ken.
  3. Hy sien korrupsie en valsheid in ‘n godsdiensinstelling. Hierdie is ‘n algemene oorsaak vir twyfel. Dit is interessant dat die kriteria wat gebruik word om gelowiges mee te oordeel dikwels hulle oorsprong in die Christelike geloof het. Wat hy dus eintlik sê is dat kerkmense nie Christelik genoeg is nie. Maar hoekom moet hulle wees as die Christelike geloof nie waar is nie?
  4. Die onregverdigeid van die leer van verlossing en die hel. Hierdie twyfel berus op die onderliggende oortuigings van ons Westerse kultuur. Om te verwag dat die heelal soos ‘n Westerse kultuur, wat meeste mense in die wêreld nie aanvaar nie, hanteer moet word, is ‘n etnosentriese siening.
  5. ‘n Teenstrydigheid of fout in die Skrif. Meeste gelowiges het ‘n onkritiese vertroue in die Bybel. Daar is al proefskrifte oor ‘n enkele vers in die Bybel geskryf. Vir elke bewering dat een vers ‘n ander weerspreek of foutief is, is daar tien met oortuigende teenargumente.

 

Hierdie is die ondervinding van een man, maar hier is tog ‘n paar baie interessante punte waaraan ons aandag moet gee.

 

 

image_pdfimage_print