Ek vernietig my gemeente

image_pdfimage_print

 

Mahatma Gandhi aan die sendeling E. Stanley Jones: Don’t attempt to propagate your faith; just live it. Be like a rose, which, without a word, silently exudes its perfume and attracts the attention of the people.

 

Ek vernietig my gemeente

Daar is baie gemeentes wat groei en goed doen en ‘n paar jaar later het hulle ernstige probleme. Hoe verander ‘n gemeente van gesond na dood binne ‘n paar jaar? Paulus het die antwoord in 2 Timoteus 4. Hy kyk na die toekoms en sien ‘n kerk wat vernietig word. Die kerk word vernietig deur mense wat voorgee dat hulle in die Naam van Jesus optree.

 

Daar is een belangrike punt wat ons moet raaksien: die gemeente vernietig homself. Dit is nie vervolging of druk deur die kuultuur wat die gemeente vernietig nie. Die kerk word van binne vernietig. Kom ons kyk na die vier stappe wat tot die gemeente se ondergang gelei het.

 

  • Hulle het die waarheid verwerp

Want daar sal ‘n tyd kom wanneer wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Die eerste stap in die vernietiging van ‘n gemeente is as ons ons rug op die waarheid draai. – as ons belangstelling in die waarheid soos God dit openbaar verloor. Harte begin verhard.

 

  • Mense wat die waarheid praat, word verwerp

Soos hulle hulle rug op die waarheid draai, sal mense ook teen diegene wat die waarheid verkondig draai. Dit is nie dat mense nie weet wat die waarheid is nie – hulle kan dit net nie verdra nie.

 

  • Hulle sal vals leermeesters aanhang

Hulle het die waarheid verwerp; hulle het die leermeesters wat die waarheid verkondig, verwerp. Wat nou? Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Die direkte vertaling sê: omdat hulle juk ten opsigte van die oor – pragtige beeldspraak van Paulus. Dit is ore wat wil hoor wat vir die samelewing aanvaarbaar is. Hulle sal gou so ‘n tipe leermeester kry.

 

  • Hulle sal ‘n vals leer aanvaar

Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.

Op die nou pad na verlossing is daar nie plek om af te dwaal nie. As hulle die waarheid verwerp het, sal hulle hulle tot verdigsels wend – hulle aan die dwaalleer oorgee. Hulle sal afdwaal soos skape sonder ‘n herder; hulle  word so in die sonde verhard dat hulle glo dat wat verkeerd is, reg is. Op die breë pad na vernietiging is daar baie plek om af te dwaal.

 

As dit in ‘n gemeente gebeur moet so ‘n gemeente doodgaan. Maar Paulus gee vir Timoteus ‘n opdrag wat sy gemeente van ondergang sou red. Wat is Paulus se oplossing: Preek. Die gemeente wat getrou aan God bly, is die gemeente wat getrou aan God se woord bly. ‘n Gesonde gemeente is ‘n gemeente waar die woord van God verkondig word.

 

In 2 Timoteus 4:2 kry ons Paulus se opdrag vir die soort prediking wat God vergheerlik en die gemeente beskerm.

  • Verkondig die woord

Prediking is net kragtig as dit getrou aan die Woord is. Die krag van prediking kom van die bron van prediking. Die punt in die teks moet die punt in die preek wees. Leermeesters moet hulle beperk tot God se woord. Wat nodig is, is ‘n leermeester met ‘n oop Bybel en ‘n gemeente met oop Bybels.

 

  • Hou daarmee vol, tydig en ontydig

Mense wil nie meer hoor wat die woord sê nie – hulle wil weet hoe kan ons die problemne van die lewe oplos. Moenie in hierdie strik trap nie – hou vol om die woord te verkondig.

 

  • Verkondig die woord prakties

 Weerlê, bestraf, bemoedig. Onderrig moet ‘n praktiese dimensie hê. Onderrig moet ons leer van God, maar ook hoe ons Hom kan eer en verheerlik. Lering moet mense se lewens verander en tot heiligheid aanspoor. Ons moet dwaalleer weerlë en bestraf. Dit is om mense te bemoedig in daardie dinge wat God eer.

 

  • Gee onderrig met geduld

Met alle geduld. Leermeesters moenie moeg word of vertroue verloor in hulle onderrig nie. die beste leermeesters is dié wat geduldig is en wat vir lang tye kan volhou. Ons moet mense stadig lei  om in kennis en heiligheid te groei.

 

Daar is baie gemeentes wat agteruitgaan. Hoekom? Geld een van Paulus se waarskuwingstekens nie vir die gemeente nie? Maak dit reg. Keer terug na God se woord.

image_pdfimage_print

You may also like...