Evangelicals – Wie is hulle?

image_pdfimage_print

Dream big and dare to fail – Norman Vaughan

Evangelicals – Wie is hulle?

Hierdie is ‘n woord wat ons dikwels in die Amerikaanse literatuur raakloop. Ongelukkig beteken die woord verskillende dinge vir verskillende mense.

1.Dit verwys na die Lutheraanse kerke wat na die Hervorming ontstaan het. Hier word op die sentraliteit van die evangelie gefokus.

Daarmee saam word die klem op die Skrif as norm gelê.

    2.Die herlewingsbewegings van die 18de eeu wat met John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, ens geassosieer word. Al hierdie bewegings beklemtoon bekering, vroomheid, evangelisasie en sosiale hervorming.

3.Dit is ‘n insluitende woord vir konserwatiewe Protestante van enige denominasie wat ‘n aantal beginsels deel:

  • Die Bybel staan sentraal.
  • Verlossing deur genade alleen deur geloof in Christus. Die verlossing word deur die evangelie gekommunikeer en deur die Heilige Gees bemagtig.
  • Die heiligheid van lewe.
  • Sosiale betrokkenheid.

4.Die beweging wat teen die middel van die 20ste eeu uit fundamentalisme ontstaan het.

5.Dit verwys na ‘n etos gekenmerk deur sosiale en kulturele faktore tot dieselfde mate as teologiese en geskiedkundige faktore. Daar is selfs mense wat glo dat die sosiale en kulturele faktore oorheers – iets wat kommerwekkend is. Hierdie mense is baie betrokke by die Republikeinse Party in die VSA,.

Meeste mense aanvaar dat evangelicals by 3 en 4 inpas. Hulle is konserwatiewe Protestante wat ons in verskeie denominasies kry.

image_pdfimage_print