Gee my wysheid (4)

image_pdfimage_print

 

At the foot of the cross, where grace and suffering meet you have shown me your love through the judgment you received – David Gate

 

Gee my wysheid (4)

Matthew Henry (1622 – 1714) het ‘n kommentaar oor die hele Bybel geskryf. Uit hierdie massiewe werk het ‘n boek (Grant Me Wisdom) verskyn wat Henry se werk maklik toeganklik vir die moderne leser maak. Ek gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie werk wy.

 

Leef in die geloof

En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê (Galasiërs 2:20)

Paulus besef dat vryspraak nie deur die doen van goeie werke – werke van die wet – verwag kan word nie. Hy besef daar was geen verdere nodigheid vir offers in die tempel nie, want  Christus het gekom en sy lewe vir sondaars geoffer. Hy het Homself as offer gegee. Paulus was dood vir die wet. Beteken dit nou dat hy sonder die wet is? Hy was dood vir die wet sodat hy vir God kan leef.

 

Die evangelie maak nie die band van plig swakker nie – dit versterk en bevestig dit. Alhoewel Paulus vir die wet dood was, was dit net om ‘n nuwe en beter lewe met God te leef. Soos hy dood vir die wet was, was hy lewend deur Jesus Christus. Hy is gekruisig, maar tog leef hy; die ou mens is gekruisig, maar die nuwe mens lewe; die sonde is dood en genade lewe. Paulus ondervind die wonder van genade, maar hierdie genade kom nie van homself af nie. Hy is met Jesus Christus gekruisig en tog leef Jesus Christus in hom.

 

Hy stel belang in die dood van Christus sodat hy vir die sonde kan sterf. Hy stel belang in die lewe van Christus sodat hy vir Hom kan lewe. Hy leef in die liggaam en tog leef hy in geloof. Van buite gesien leef hy soos ander mense. Tog het hy ‘n edel beginsel waarvoor hy leef: geloof in Jesus Christus. Mense met ware geloof in Christus leef deur daardie geloof.

 

 

image_pdfimage_print