Geloofsvrae: God se geregtigheid

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: God se geregtigheid – Adrio König

God se geregtigheid

God se geregtigheid het alles met die woordjie `reg’ te doen. Omdat Hy die verbondsgod is wat in ‘n liefdesverhouding met sy skepping leef, het sy geregtigheid te doen met regte verhoudings. Hy staan in die regte verhouding tot ons, en Hy verwag van ons om ook in die regte verhouding teenoor Hom, teenoor mekaar en die res van sy skepping te staan. Die groot toekomsperspektief is dan ook ‘n aarde wat vol is van geregtigheid, d.w.s. waar alles reg is.

Wat is geregtigheid? Wanneer is alles reg? Die begrip geregtigheid het nie ‘n vasstaande inhoud nie. Alles hang af van die betrokke verhouding. Geregtigheid geskied, of eenvoudiger gesê: dinge is reg, wanneer die verhouding is soos dit behoort te wees. ‘n Mens moet dus weet wat die verhouding behoort te wees voordat jy kan besluit wat reg is, dus wat die inhoud van geregtigheid is.

Israel het in geregtigheid teenoor God geleef as hulle Hom in liefde gehoorsaam, die `oudstes’ (regters) het in geregtigheid teenoor die volk geleef as hulle regverdige uitsprake lewer, ons leef in geregtigheid teenoor ons kinders as ons hulle met liefdevolle gesag opvoed, ‘n man en ‘n vrou leef in geregtigheid (d.w.s. reg) as hulle mekaar in liefde opvang en ondersteun, rykes leef reg teenoor armes as hulle hul oor die armes ontferm, ons leef in geregtigheid teenoor die natuur as ons dit met verantwoordelike eerbied gebruik om ons lewe te ondersteun.

God se geregtigheid beteken dat Hy altyd reg leef in sy verhoudings. By Hom val dit wat behoort te wees, saam met dit wat is. Sy geregtigheid teenoor verdrukkers is dat Hy hulle teenstaan, sy geregtigheid teenoor verdruktes is dat Hy hulle red. Dit is waarom die geregtigheid van God sowel ‘n bedreiging as ‘n troos is. Die bekende Psalmberyming: `U hand wat nooit die kwaad gedoog, rys vol geregtigheid omhoog‘(Ps 48:4) is ‘n waarskuwing aan dié wat onreg pleeg, en terselfdetyd ‘n troos vir dié wat veronreg word.

In die NT kry ons die verrassende wending dat God die goddelose regverdig! Christene `glo in Hom wat die goddelose vryspreek‘ (Rom 4:5). Dit lyk met die eerste oogopslag na onreg. Die oudstes kon nie die oortreders onskuldig verklaar nie. Maar God verklaar hulle onskuldig. Nee, dis tog verkeerd gesê. God verklaar nie die goddeloses regverdig nie – dit sou inderdaad onreg wees. Hy verklaar die goddelose wat glo, regverdig; Hy regverdig mense deur die geloof; want om te glo, beteken om op Jesus as jou geregtigheid te vertrou. Die goddelose wat glo, het dus geregtigheid, hulle is reg. Hulle staan nie voor Hom in hul eie geregtigheid nie, maar in iemand anders s’n, in Jesus s’n. Hy is reg en hulle vertrou op Hom.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...