Geloofsvrae: Jesus Christus: Sy maagdelike geboorte

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Jesus Christus: Sy maagdelike geboorte – Adrio König

Sy maagdelike geboorte

Die maagdelike geboorte van Christus het gedurende die laaste eeu of meer onder sterk kritiek gekom. Daar is gewys op die feit dat net twee evangelies daarna verwys, en dat dit van Jesus ‘n soort halfmens/wondermens maak terwyl dit juis sy volle menslikheid is wat vir ons heil belangrik is.

Die verdediging van die maagdelike geboorte van Jesus was nie altyd so oortuigend nie. Van die vroeë kerkvaders het gemeen dat dit die grond was vir die sondeloosheid van Jesus. Volgens hulle gaan die seksdaad met sy `wellus’ onvermydelik met sonde gepaard. Dit is dan ook gesien as die wyse waarop ons aan die erfsonde deel kry: ons word almal as gevolg van ‘n seksdaad gebore. Christus moes dus noodwendig gebore word sonder dat daar ‘n seksdaad tussen man en vrou was. Dan alleen kon Hy sonder erfsonde wees. Gelukkig het hierdie oortuigings lankal in onguns verval.

‘n Ander argument ten gunste van die maagdelike geboorte was dat die menslike bydrae uitgeskakel is. Net die vrou, wat die ontvangende persoon sou wees, was betrokke. God gee haar die kind, sy (die mens) ontvang net. Dit is die wyse waarop God ons in die heil laat deel, en daarom sou die maagdelike geboorte ‘n duidelike illustrasie wees van die wyse waarop die heil werk. Ons kan niks bydra nie, ons word gered.

Dit is ‘n pragtige gedagte, maar die model van die verhouding tussen man en vrou is die ou gedagte van die aktiewe man en die passiewe vrou, van die leidende man en die onderdanige vrou – ‘n kwalike model!

Die maagdelike geboorte kan twee teenoorstaande reaksies by ‘n mens uitlok. ‘n Mens kan negatief daarop reageer as iets wat die volle menslikheid van Christus problematiseer, iets wat nie mag gebeur nie omdat ons heil inderdaad daarvan afhang dat Hy ‘n mens was. Dat Hy waarlik ‘n mens was, is een van die heel oudste belydenisse van die kerk.

Maar die teenoorgestelde reaksie is ook moontlik, en dit is dat die maagdelike geboorte ‘n juweel is in die evangelie omdat dit daarvan getuig dat Jesus nie op die normale manier gebore is nie, maar ‘n nuwe mens is, ‘n nuwe (skeppings)daad van God, nadat sy ou skepping misluk het. So wonderlik as wat die oorspronklike skeppingsdaad was, is hierdie een: God begin oor. Dit is onnodig dat die maagdelike geboorte ‘n skadu oor sy volle mensheid werp omdat sy volle mensheid duidelik in die res van die NT geleer word.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...