Geluk is om te dien

image_pdfimage_print

 

Unity which is obtained by the sacrifice of truth is worth nothing. It is not the unity which pleases God. —J.C. Ryle

 

Geluk is om te dien

Neurowetenskaplikes sê dat as jy werklik gelukkig wil wees, moet jy vergeet van jou eie begeertes en ander dien. Glo ons dit? Tree ons dienooreenkomstig op? In ‘n onlangse studie gepubliseer in die tydskrif Emotion is 472 deelnemers gewerf. Hulle is vir ses weke lank opgevolg. Anders as die groep wat op hulleself gefokus het, het die groep wat tyd en energie aan ander spandeer het, meer positiewe emosies ondervind. Hierdie gevoel het vir ten minste twee weke na die proefneming voltooi is, voortgeduur. As mense goeie dinge vir ander doen, voel hulle meer tevrede en ondervind hulle meer vreugde en liefde. Dit lei tot verbeterde welstand.

 

Hierdie studie het veral op drie optredes gefokus:

  • Doen goeie dinge aan ander – besoek ‘n siek familielid is ‘n voorbeeld.
  • Doen goeie dinge om die wêreld te verbeter – soos om rommel op te tel of klere vir ‘n welsynsorganisasie te skenk.
  • Doen drie goeie dinge vir jouself – soos om tyd aan jou stokperdjie te spandeer.

 

Deelnemeers moes ten minste drie dinge in elke kategorie elke week doen. Die verskil was betekenisvol. As jy werklik gelukkig wil wees moet jy ander dien.

 

image_pdfimage_print