God en die hel

image_pdfimage_print

God en die hel – Francois Malan

Michell vra:

As God Alomteenwoordig is, is Hy in die hel?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

In Matteus 25:41 sê Jesus: Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant (die bokke v12-13) sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is…’

            Dit is God wat die ewige vuur vir die duiwel en sy engele en vir die ongelowiges voorberei. Die hel is die plek wat God voorberei het vir die duiwel en sy engele, om hulle te straf.

 

Vergelyk die beelde van Johannes se gesig oor die oordeelsdag in Openbaring 20:9 waar die Satan en die nasies wat hy oor die hele aarde verlei het, die gelowiges aanval. ‘Toe het daar vuur van die hemel af gekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word  tot in alle ewigheid.’ –           Die vuur uit die hemel kom van God af, en die poel van swawel en vuur is ‘n beeld van die straf van God wat Hy berei het vir die duiwel en sy volgelinge. 

Vergelyk ook die beeld van die boeke wat oopgemaak word in Openbaring 20:15: ‘As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.’

 

Maar dié wat in Jesus glo, dat Hy die Seun van God is wat mens geword het en uit liefde vir ons gesterf het, ons sonde op Hom geneem het en van ons kinders van God gemaak het saam met Hom, dan is ons name geskryf in die boek van die lewe, en kom ons nie in die oordeel nie (vgl. Matteus 25:34; Johannes 3:36). Omdat ek ‘n kind van God is, is Jesus nou die Here van my lewe, en lewe ek as kind van God, wat deur sy Gees gelei en versterk word vir ons stryd teen die sonde en selfsug in ons, en ons lei om ander te dien (vgl. Matteus 25:35-40).

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...