God is oppermagtig oor al die nasies (4)

image_pdfimage_print

 

Any theology that does not lead to song is, at a fundamental level, a flawed theology. —J.I. Packer

God is oppermagtig oor al die nasies (4)

In Jesaja 13 – 20, ‘n gedeelte wat ons gewoonlik vinnig lees, is daar drie primêre waarhede wat Jesaja beklemtoon. Vandag kyk ons na die derde van hierdie waarhede:Kyk na Hom.

Die belangrikste besluite word nie in Pretoria of Kaapstad geneem nie, maar in die hemel. Daardie dag sal die mens weer sy hoop op sy Maker vestig, sy hulp van die Heilige van Israel verwag. Hy sal nie meer sy hoop vestig op die altare, die werk van sy eie hande nie (17:7 – 8). Onmiddellik moet ons een gevolgtrekking maak: In hierdie wêreld is daar vir ons geen sekuriteit nie – ons sekuriteit is by God. Daarom moet ons nie op mense vertrou nie, maar op God alleen.

Ons moet ophou om ons hoop te plaas op dit wat ons kan doen.

Ons moet alles wat onverenigbaar met Hom is, verwerp – die altare vir afgode in ons hart. God roep ons om in geloof te leef. Enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof (1 Johannes 5:4). Oorwin ons die wêreld of oorwin die wêreld vir ons? God roep ons op tot geloof wat die wêreld sal oorwin, want Hy heers oor die nasies. Wat meer kan ons vra as dat ons God by die wêreld betrokke is.

Gaan ons op God se oppermag en geregtigheid vertrou – reg nou in ‘n deurmekaar wêreld? Laat Hy ons stabiliseer met daardie dinge wat die wêreld nooit aan ons kan gee en van ons kan wegneem nie.

image_pdfimage_print

You may also like...