God roep my met woorde

image_pdfimage_print

Knowledge comes, but wisdom lingers. -Alfred, Lord Tennyson, digter (1809-1892)

God roep my met woorde

Woorde is die manier waarop God Hom aan ons openbaar. Dit geld ook vir my roeping. Dit is deur na Hom te luister, op Hom te vertrou, Hom te gehoorsaam as Hy my roep dat ek toelaat dat God God in al sy majesteit is. God se roeping bestaan uit ‘n oproep en ‘n uitnodiging. Die elemente is dikwels afwesig in die “roeping” van vandag se Christene. Dit lei tot ‘n ongeërgdheid in ons geloof – ons gedrag toon geen teken dat ons geluister het toe Hy ons geroep het nie.

 

In die Ou Testament lees ons dat as God geroep het, het die mense voor Hom platgeval. Hulle kon Hom nie sien nie, maar het Hom gehoor. Lees net weer Markus 1 waar hy Jesus se roeping van sy eerste dissipels beskryf word. Hy roep vir Simon en Andreas waar hulle besig was om hulle nette in die see uit te gooi: Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg. ‘n Entjie verder kry hy vir Jakobus en Johannes waar hulle besig was om hulle nette reg te maak. Jesus roep hulle: Hulle het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Hierdie vier vissers kon net nie Jesus se roeping weier nie. Hulle het nie eers al hulle opsies oorweeg en toe besluit om Hom te volg nie. Hulle hoor en gehoorsaam onmiddellik. Daar is net een manier om Christus te volg: Los alles en volg Hom.

Wat ons vandag in meeste van ons kerke hoor, is ‘n sagte roeping ingestel op genade. Jesus se roeping gaan nie met toegewings gepaard nie. Maar ons vertrou op die gawes van die moderne lewe – ons het God nie meer nodig nie. Die kerk het sy gesag in die wêreld verloor. Hoe probeer ons hierdie gesag terug wen? Versterk instellings; sterker leierskap; duideliker formulering van wat ons glo … In ‘n wêreld so dinamies en individualisties is daar geen terugkeer na die gesag van die geloof sonder dat elke gelowige sy roeping verstaan nie.

Luther is geroep om voor die keiser te verskyn. My gewete is ‘n gevangene van die woord van God. Ek kan nie en sal nie iets terugtrek nie, want om teen my gewete te gaan is nie reg of veilig nie. God help my. Amen. Geloof in God sal net sy gesag herwin as gelowiges God meer vrees as wat ons die mag en gunste van die moderne lewe najaag. Ons moet weer ons roeping hoor en daardeur vasgevang word. Ons moet saam met Luther sê: Hier staan ek; ek kan nie anders nie. (Dit is onseker of Luther dit werklik gesê het.)

image_pdfimage_print

You may also like...