Het ons ons godsdiens afgewater? Volg = Glo

image_pdfimage_print

Beware that you are not swallowed up in books! An ounce of love is worth a pound of knowledge. —John Wesley

Het ons ons godsdiens afgewater? Volg = Glo

Daar het die afgelope aantal jare heelwat boeke verskyn waarin gesê word dat die kerk sy boodskap afgewater het. (Michael Horton se  Christless Christianity en David Platt se Follow Me. A call to die; a call to live is goeie voorbeelde hiervan) Ons aanvaar sekere waarhede en bid die sondaar se gebed en glo alles is reg – ons is nou Christene. Maar dit is nie waar nie.

Baie Christene glo nie meer dat God die oppermagtige Skepper en Heerser van die heelal is nie. Meer as 50% van Christene glo nie meer dat die Heilige Gees en Satan werklikhede is nie; 50% glo nie meer dat die Bybel waar is nie.

Is hierdie mense werklik Christene? Ons kan nie vir Jesus Christus volg en sy Woord verontagsaam en diskrediteer nie. Om Jesus Christus te volg in om aan Hom te glo.

Maar geloof is meer as intellektuele kennis: Glo jy dat daar net een God is? Die bose geeste glo dit ook  (Jakobus 2:19). Wat moet ons dan doen? Paulus gee die antwoord: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Romeine 12:2).

Christene se lewens verander radikaal – ook die manier waarop hulle lewe en dink; Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God (Kolossense 3:9 – 10).

Alles goed en wel, maar waar kom Jesus Christus se gesag vandaan? Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...