Hoe kan die kerk nominale Christene bereik?

image_pdfimage_print

 

The gospel is not made more powerful by a dynamic preacher or a rockin’ band; the gospel cannot be improved. —Jared Wilson

 

Hoe kan die kerk nominale Christene bereik?

Of ons nou ongelowiges, soekers, nominale Christene of wie ook al probeer bereik, is daar ‘n unieke manier om dit te doen. Die doel is altyd dieselfde, maar die metode mag verskil. Jy moet ‘n verskillende strategie gebruik as jy met mense uit die kerkkultuur  te doen het as wanneer jy met mense wat niks met die kerk te doen wil hê nie, wil bereik. In elke geval moet jy die evangelie so verkondig dat dit die luisteraars uitdaag om op Christus te reageer.

 

Vroeër het ons mense se geheue geprikkel: “Dit is die kerk van jou ouers en grootouers. Kom terug en word deel daarvan.” Vandag is ‘n belangrike groep die sogenaamde nominale Christene. Hulle was deel van die kerk, maar nie regtig nie. Hulle glo nie werklik nie. Hulle het vroeër die Bybel gewaardeer, maar nooit juis geken nie. Hulle het ‘n sekere morele kode gehad. Hulle is nie dissipels wat deur die Heilige Gees verander is nie. Hulle weet iets van Christus, maar ken Hom nie werklik nie.

 

Hulle beskou hulleself as Christene, want hulle is nie ‘n Hindoe nie! Miskien het hy veertig jaar vantevore ‘n gebed by ‘n jeugkamp gebid. Hulle haat nie vir God nie, maar het Hom nie met hulle hele hart, verstand, siel en krag lief nie. Hulle sien God as die bron van goeie dinge in die lewe, maar nie die enigste bron nie. Hulle sien waarde in die kerk.

 

Om hulle te bereik, moet ons vir hulle wys wat dit werd is om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees – om deel van God se familie te wees. Deel van so ‘n strategie is om hulle weer aan ‘n gemeente te verbind. Hulle moet leer dat die geloofsgemeenskap voordelig is om jou geloof uit te bou; dat die Bybel nie net ‘n boek vol goeie idees is nie; dat Jesus nie net ‘n goeie vriend is in moeilike tye nie, maar dat Hy dié weg en die waarheid en die lewe is – die enigste weg na die Vader en die ewige lewe.

 

Die groot probleem met nominale Christene is gewoonlik nie om hulle te oortuig dat daar net een weg is, maar om hulle te oortuig dat hulle nie op daardie weg is nie.

 

Daar is een groep wat vandag baie vinnig groei – hulle het nie eers ‘n nominale verbintenis met die Christelike geloof nie – hulle is sekulêr of die sogenaamde “nones.” Hulle het geen verbintenis met God nie. Ons moet ‘n ander strategie volg om hulle betrokke te kry. Hulle mag met sekere dinge wat die Bybel leer saamstem as dit met hulle lewensiening saamstem. Hulle aanvaar beslis nie alles net omdat dit in die Bybel staan nie. Hulle glo dat hulle hulle eie gemeenskap kan vorm om aan hulle behoeftes te voldoen. Met hulle moet ons verhoudings bou.

 

Beide groepe het dieselfde Jesus en dieselfde evangelie nodig, maar vereis verskillende strategieë. Die probleem is dat meeste van ons in ‘n kultuur met ‘n Christelike basislyn grootgeword het. Nou is daar mense wat glad nie die Bybel ken nie en beslis nie glo dat dit waar is nie. Hierdie is ‘n nuwe uitdaging vir die kerk.

 

 

 

image_pdfimage_print