Hoe moet Christene op armoede reageer?

image_pdfimage_print

 

I learned more about Christianity from my mother than from all the theologians in England. —John Wesley

 

Hoe moet Christene op armoede reageer?

Anne Bradley en Art Lindsley (For the Least of These: A Biblical Response to Poverty) sê dat die mensdom nog nooit ryker was as nou nie. Daar was ook ‘n afname in armoede in meeste lande. Maar daar is nog baie mense wat nie toegang tot skoon water, genoegsame kos en skuiling het nie. In die Bybel kan ons leer wat om te doen en hoe om dit te doen.

 

Die ongelykheid aan inkomste is ‘n onderwerp wat algemeen bespreek word. Natuurlik is dit soms waar dat die rykes die armes uitbuit. Maar hoe kan die Skrif ons help om hierdie probleem te oorbrug?

 

God het ons na sy beeld gemaak. Hy het alles uit niks gemaak nie. Ons as mense kan net iets uit iets anders skep. God het ons gelyk, maar nie dieselfde gemaak nie. As ons almal dieselfde was – dieselfde talente en vaardighede – was dit geen probleem nie. Maar, ons het unieke gawes en verskillende sterkpunte. Dit is hoe God alles gemaak het. Ons moet die kwesbares help om te wees wat God hulle gemaak het om te wees. Hoe?

 

Om vir die armes te sorg het sekerlik met geld te doen, maar ook veel meer as net geld. Die kern van armoedeverligting is om weer ‘n Godgegewe waardigheid in hulle harte wakker te maak deur hulle te bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik. Armoedeverligting gaan oor verhoudings. Jesus het die armes liefgehad en vir hulle gesorg. As iemand ‘n onmiddellike behoefte het en ons kan hulle help, moet ons dit doen. Maar dit is net die begin.

 

Hier is ‘n paar riglyne.

  1. Armoedeverligting is die kerk se verantwoordelikheid. Dit is die taak van die kerk om met passie en opregtheid die armes te versorg.
  2. As ons doen dit waarvoor God ons gemaak het, help ons ander. Tree as vrywilliger op; dien in jou gemeente; werk elke dag hard. Jy moet jou gesin, vriende en bure liefhê.
  3. Die stryd om armoede uit te roei, begin in jou gemeenskap. Dit begin by die bou van langtermyn verhoudings. Hanteer werklike behoeftes. Maak jou hande vuil.

 

Is armoedeverligting nog vir Christene ‘n prioriteit?

 

image_pdfimage_print