Veertig plus en die plaaslike gemeente

image_pdfimage_print

The man that is most busy in censuring others is always least employed in examining himself. —Thomas Lye

Veertig plus en die plaaslike gemeente

Vier honderd mense ouer as 40 jaar is gevra oor hulle betrokkenheid by hulle plaaslike gemeente. 28% is net so betrokke soos 10 jaar gelede, 25% is meer betrokke en 47% is minder betrokke. Hoekom gebeur dit? Dit is interessant dat niemand gesê het dat goeie prediking, inspirerende eredienste hulle gemotiveer het om betrokke te bly of hulle betrokkenheid te verhoog nie.

 

  • Kerkleiers moet ernstig nadink oor hulle modelle vir geestelike gesondheid, groei en “gemeentesukses.”  Baie leiers  is gedurig besig om te verander en baie van die ouer lidmate onttrek hulle. Hierdie is ‘n belangrike balanseertoertjie, want jonger lidmate wil gedurig nuwe dinge probeer.
  • Kerkleiers moet weer dink oor hoe hulle van geestelike volwassenheid praat.  Meeste leiers fokus op programme vir jonger lidmate. Dit is reg so, maar dit beteken nie dat ouer lidmate geïgnoreer kan word nie. Ouer lidmate wat minder betrokke by gemeentes is, is dikwels baie betrokke by ander gemeenskapsprojekte waar hulle kan dien en leer en as mentors optree. Om jou naam iewers op die gemeente se organogram te sien, is nie ‘n teken van geestelike volwassenheid nie.

Net weer ‘n oproep tot balans in ons gemeentes.

image_pdfimage_print