‘n Goeie dissipel

image_pdfimage_print

 

Christ is the only way to God, but there are as many ways to Christ as there are people who come to Him. —Os Guinness

 

‘n Goeie dissipel

As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg (Matteus 16:24)

Jesus was baie spesifiek oor die vereistes van ‘n goeie dissipel. In hierdie teksvers noem Hy drie stappe.

  1. Hy moet homself verloën

Beteken dit nou dat ons nie mooi dinge mag besit of lekker dinge doen nie? Nee, Hy sê dat ons begeertes in lyn met sy begeertes moet wees. Ons moet ons lewe prioritiseer met God en ander in gedagte. Om onsself te verloën, moet ons na Jesus kyk en nie na ons eie vermoëns nie. Ons moet Hom vertrou as die pad vorentoe donker is; ons moet ons vrese aflê; ons moet ons sondige versoekings oorwin. Verloën my vir Hom.

 

  1. Neem jou kruis op

Ons het nou nie letterlik ‘n kruis om op te neem nie. Jesus sê ons moet sy kruis dra – sy agenda, sy roeping. Ons is die sout van die aarde en daarom moet ons die goeie nuus versprei. Ons moet Christus se ambassadeurs in die wêreld wees – ander moet Jesus in ons sien. Die boodskap en wonder van die kruis moet in ons sigbaar wees. Ons moet diegene wat nie vergifnis verdien nie, vergewe. Ons moet in genade uitreik.

 

  1. Ons moet Jesus volg

Jesus sê dat ons Hom moet volg – nie sy reëls nie. Dit is nie so maklik nie. Jesus is ons leier en elke dag moet ons Hom getrou volg. Die kultuur gaan teen ons werk. Kerkmense sal meer reëls wil skryf. Om Jesus te volg, is deel van dissipel wees – dit is dissipel wees.

 

Volg jy hierdie drie stappe in jou lewe?

 

 

image_pdfimage_print