Hoe verkondig ek die woord van God aan mense wat nie glo nie?

image_pdfimage_print

No man can do me a truer kindness in this world than to pray for me. —C.H. Spurgeon

Hoe verkondig ek die woord van God aan mense wat nie glo nie?

 Daar is drie oortuigings wat sentraal staan:

  • Jesus Christus staan sentraal in die Skrif

Die Bybel het ‘n storie en hierdie storie het ‘n punt. Sentraal in die storie en boodskap van die Skrif staan Jesus Christus – veral sy dood en opstanding. Alles lei hierheen of vloei hieruit voort. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur (Galasiërs 4:4). Die hele Ou Testamentiese verhaal is aan ons gegee sodat ons kan verstaan wie Jesus Christus is en hoekom ons Hom nodig het.

Die Ou Testament berei die weg vir Jesus Christus se koms voor; die evangelies beskryf die gebeure van sy koms; die Nuwe Testamentiese briewe verduidelik die betekenis van sy koms. Toe Jesus aan die twee Emmausgangers die evangelie verduidelik, begin Hy by Moses en al die profeteen Hy het al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê (Lukas 24). Augustinus sê dat om die profete le lees sonder enige verwysing na Jesus Christus sal smaakloos wees – soos kos sonder sout. Jesus Christus is die fokus van die hele Bybel – die middelpunt van die groot storie. Hy was by die skepping – alle dinge is deur Hom gemaak. Die sondeval wys dat ons ‘n behoefte aan Hom het. So kan ons voortgaan.

  • Jesus Christus staan sentraal in die verkondiging

Verkondiging is ‘n boodskap van God. Dit moet dus uit die Skrif kom, maar moet ook op die lewe toegepas word. Dit moet ‘n brug tussen die wêreld van die Bybel en die wêreld van die hoorder bou. Om dit te kan doen, moet die persoon wat die woord verkondig met beide wêrelde bekend wees. Hy moet die Skrif ken, maar ook die druk en hartseer wat mense in hulle alledaagse lewe ondervind. Daarom moet ons tyd spandeer in die Skrif, maar ook by mense in die wêreld om ‘n sensitiewe hart te ontwikkel. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde (1 Korintiërs 2:2). Alles waaroor Paulus met die mense gepraat het, het een of ander verband met Jesus Christus gehad.

Baie mense is geestelik honger, maar het geen ware kennis van God of die toestand van die mens nie. Daarom is hulle totaal onbewus van wat God in hulle lewens kan doen. Ons sal nooit mense van die waarde van die kruis kan oortuig as ons hulle nie kan oortuig dat die Bybel se ontleding van die mens korrek is nie. Die probleem is dat ons mense met Christus wil konfronteer, maar hulle wil nie hoor nie. Vandag se mense het baie behoeftes, maar die noodsaaklikheid van ‘n Verlosser van sonde is nie een van hulle nie. Sonde maak ons blind vir ons eie toestand. Sonder ware selfkennis maak die evangelie geen sin nie.

  • Verkondig God se voorsiening in Christus

Selfkennis sonder kennis van God is problematies. Ons kan nie mense los met net ‘n nadenke oor hulle sondes nie. Die rede waarom jy hulle van die toestand van die mens moet bewus maak, is om by hulle ‘n waardering van Jesus Christus wakker te maak. Die kennis van sonde sonder die verwagting van God se genade veroorsaak dat jy aanhou weghardloop van God. Die verlore seun was bekend met sy haglike toestand, en dit skep by Hom die begeerte om terug te keer. Maar hy het ook die versekering nodig dat hy welkom sal wees voordat hy genoeg vertroue sal hê om terug te keer.

Om die woord van God aan mense wat nie glo nie te verkondig, is nie maklik nie. Ons moet op Jesus Christus fokus as ons dit wil doen.

image_pdfimage_print