Is die Bybel voldoende en noodsaaklik? (1)

image_pdfimage_print

“Adoption graphically and intimately describes the family character of Pauline Christianity, and is a basic description for Paul of what it means to be a Christian.” – Trevor Burke, Adopted into God’s Family: Exploring a Pauline Metaphor

 Is die Bybel voldoende en noodsaaklik? (1)

Is die Bybel voldoende sodat ons kan weet wat God verlang sy mense moet weet en glo? Hoekom glo die kerk dat hy nie sonder die Bybel God kan vertrou en gehoorsaam soos van hom verwag word nie?

Histories het die kerk geglo dat God se openbaring van Homself, die pad van verlossing en die opdragte om ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te leef, in die Bybel gekry word. God het bepaal dat dit alles deur sy woord geopenbaar sal word, en daarom moet sy kinders die Skrif ken en daarvolgens lewe.

Die Skrif is voldoende – dit bevat al die woorde van God wat ons nodig het vir verlossing, om Hom volkome te vertrou en om Hom te gehoorsaam. Die noodsaaklikheid van die Skrif  beteken dat  ons die Bybel nodig  het om die evangelie te ken, ‘n geestelike lewe te lei, sy wil te ken.

Die vroeë Christene het die Joodse Bybel beskou as ‘n  voldoende bron van onderrig aangaande die leer, die Christelike lewenswyse en gehoorsaamheid. Paulus het dit verstaan: Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy het van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die mens wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (2 Timoteus 3:14 – 17). Ons moet onthou die heilige Skrif waarna Paulus hier verwys ons Ou Testament is.  Hierdie Skrif was voldoende vir verlossing in Jesus Christus en om hulle voor te berei vir ‘n Christelike lewenswyse. Jesus en die apostels verwys gereeld na hierdie Skrif om dit wat hulle geleer het, te beklemtoon.

Uiteindelik kom die Nuwe Testament  by en beide testamente vorm nou die voldoende Skrif waarvolgens Christene moet lewe. Om hierdie voldoendenheid te beklemtoon, leer ons dat die mens niks mag toevoeg of wegneem nie. Moses sê: Moenie iets byvoeg by wat ek julle beveel nie en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het (Deuteronomium 4:2). Johannes in Openbaring 22:18 – 19: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegnaam, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Die Nuwe Testament bevestig ook die noodsaaklikheid van die Skrif. Sonder die Skrif kan mense God nie vertrou en gehoorsaam nie. Paulus beredeneer dit baie logies: Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” … Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus (Romeine 10:13 – 17). Toe Jesus deur die Satan versoek word, antwoord Hy: ‘n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom (Matteus 4:4). Hierdie woord wat uit die mond van God kom, is die Skrif.

Ook die kerkvaders het hierdie siening bevestig. I revere the fullness of His Scripture  (Tertullianus). Vir die kerkvaders was die Skrif die kriterium wat ons gebruik om waarheid en dwaalleer te onderskei. Hulle bevestig ook die noodsaaklikheid van die Skrif – daarom moet Christene daagliks Bybel lees. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ (Hieronimus).

Die vroeë kerk en die kerkvaders het geglo dat die Skrif voldoende en noodsaaklik is. Later word hierdie leer egter bevraagteken. Volgende keer kyk ons daarna.

image_pdfimage_print

You may also like...