Is versoening belangrik?

image_pdfimage_print

Is versoening belangrik?

Daar is drie praktiese implikasies van die leer van versoening

 

  1. Dit verhoog die persoonlike aspek van God se liefde vir ons

Martin Luther het gesê dat die aantreklikheid van die evangelie lê in die voornaamwoorde. Die Seun van God het my lief en het Homself vir my gegee.

 

  1. Dit skep ‘n fondament vir ons versekering.

Calvyn sê dat Christus se dood die oordeel van God antisipeer. Wat hy bedoel het, is dat in die dood van Christus die oordeel van ons sondes deur God verby is en op Christus neergekom het. Daar is dus nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie. Versoening is die fondament van ons versekering van die vergifnis van ons sondes.

 

  1. Dit motiveer ons viR evangelisasie en sending

Openbaring vertel vir ons dat deur die bloed van Christus mense uit alle stamme, tale en nasies losgekoop is om ‘n koninkryk van priesters te wees

..

Hulle evangeliseer, verkondig die evangelie en sien hoe van God se uitverkorenes tot geloof kom., want Christus het vir mense van alle stamme en tale gesterf. Versoening motiveer ons om te evangeliseer en vir sending.

.

 

 

image_pdfimage_print