IS DAAR FOUTE IN DIE BYBEL (2)

image_pdfimage_print

“There is no one concept of God which dominates the theology of Paul more than [the fatherhood of God].” – Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin en Daniel G. Reid, Dictionary of Paul and His Letters

Is daar foute in die Bybel (2)

Vir die vroeë kerk was die Skrif sonder foute – geen teenstrydighede nie. Later, tydens die Middeleeue, bevestig die kerk steeds oorweldigend dat daar geen foute in die Skrif is nie. Tydens die Hervorming stry Protestante en Katolieke oor baie dinge, maar hulle stem saam dat daar geen foute in die Skrif is nie. Luther sê dat die Skrif nog nooit gefouteer het nie en ook nooit kan fouteer nie. Wat bedoel hy daarmee?

 

  • Alles in die Skrif stem ooreen met die werklikheid – dit is hoe dinge was en gebeur het.
  • Geen deel van die Skrif kan ‘n ander deel weerspreek nie.

Hoekom is Luther so seker dat daar geen foute in die Skrif is nie?

  • Dit is God se mond wat daar praat – dit is wat God oor Homself gesê het; God jok nie, sy woord jok nie. Omdat God die waarheid is, moet sy woord ook die waarheid wees.
  • Skrywers kon nie fouteer nie – God wat nie kan jok nie gee hierdie openbarings aan menslike skrywers wat nie foute kon maak nie. God is betroubaar al klink wat Hy in sy woord sê vir ons rede en denke onduidelik.
  • Luther skryf foute wat wel voorkom toe aan swak kopiering –die Skrif is nie die probleem nie, maar wel swak manuskripte en verkeerde interpretasies.

Calvyn is selfs meer uitgesproke: die betroubaarheid van die woord van God is duidelik vir almal en hoef nie bewys te word deur enige eksterne bron nie. Die probleem is dat God die mens moet akkommodeer. In Genesis 1 moes Moses hom by die mense aanpas – hy skryf sodat hulle dit kan verstaan, en daarom vermy Moses ‘n tegnies-wetenskaplike verslag. Dit beteken nie dat hy gefouteer het nie. As skrywers van die Nuwe Testament die Ou Testament aanhaal, haal hulle nie woord vir woord aan nie – dikwels haal hulle uit hulle geheue aan. Dit is nie foute nie. Die volledige waarheid van die Woord berus op die inspirasie van sy skrywers deur die Heilige Gees.

Ons sien dat tot na die Hervorming die kerk aanvaar het dat daar geen foute in die Bybel is nie. Wat daar staan het werklik gebeur. Luther gee toe dat daar soms foute mag wees, maar dat dit die gevolg van swak kopiering van manuskripte was. Calvyn beklemtoon dat die Bybel geskryf is vir mense wat in ‘n ander kultuur geleef het. Ons kan dus nie die Bybel met ons moderne tegnies-wetenskaplike kennis beoordeel nie.

Verklaar dit nou alle probleemareas in die Bybel nie? Volgende keer kyk ons verder hierna.

image_pdfimage_print