JESUS PREEK – DIE BERGPREDIKASIE (2)

image_pdfimage_print

JESUS PREEK – DIE BERGPREDIKASIE (2) – Jan van der Watt

Deel 2 – Jesus preek verder oor wat van sy mense verwag word

 

3. Ware godsdiens (en beloning – dit is nie wat Christenskap jou kos nie, maar die loon wat jy kry)

 

3.1 In hoofstuk 6 verander die tema van die Bergpredikasie. Die eerste sin (6:1) gee al ‘n aanduiding van waaroor dit gaan: “Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie”  

 

Wat sou jy uit bogenoemde opmerking oor wat godsdiens presies is, aflei?……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Godsdiens is duidelik iets tussen jou en God en nie om mense te beïndruk of om eie eer te soek nie.

 

3.2 Gebed… om met jou pa te praat (6:5-15)

 

Lees 6:5-15 en gee in jou eie woorde weer wat goeie opregte gebed beteken…………………

………………………………………………………………………………………………..

 

Hier word die klem weer op die verhouding tussen mens en God in plaas van eie eer geplaas.

 

Die ‘Ons Vader’ gebed is ’n gebed van ‘n kind aan sy/haar vader – daarom word dit aan die ‘Vader’ gerig. Vaders in daardie tyd het 3 belangrike funksies gehad: om die gesin na buite (in die publiek) te verteenwoordig, om die gesin te versorg en om die gesin te beskerm teen gevaar. Vir die drie dinge word daar in die Ons Vader gebid. Eers word daar gevra dat die publieke beeld van die Vader uitgebrei en sterker gemaak word (Laat….u Naam, u Koninkryk, u wil…). Dan word gevra vir brood, maar met die erkenning dat die Vader vir die brood sorg. Dan word daar gevra vir beskerming – bewaar ons van die bose en as ons foute gemaak het, moenie dit teen ons hou nie. Vergewe ons, want ons wil goeie kinders wees en bly. So is die gebed ‘n gebed van ‘n kind van God wat gelowig sy kindskap teenoor die Vader erken. Die gebed is dus meer as om te vra; dit is ook om te gee, jouself te gee.

 

3.3 Vas

 

Die meeste hedendaagse Christene vas nie meer nie. Waarom nie?

 

Lees Mat 6:16-18 en sê hoe jy dink hierdie verse verstaan moet word……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Lees dan ook Mat 6:19-21 en sê waar die werklike loon en skatte vir die gelowige gevind moet word……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

3.4 Lojaliteit: Beginsel van die onmoontlikheid om twee here te dien

 

Lees Mat 6:24 en sê wat jy daaruit aflei vir die gelowige se alledaagse lewe?…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.5 Fokus in die lewe

 

Een van die wonderlikste dele in die Bybel kry ons in Mat 6:25-34. Belangrike mense soos Franciskus van Assisi is byvoorbeeld deur hierdie gedeelte beïnvloed, juis omdat dit die gedeelte God se sorg en ons absolute afhanklikheid daarvan so sterk beklemtoon.

 

Lees 6:25-34 en sê vir jouself wat dit beteken vir jou eie geloofslewe………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Loop die reguit pad

 

In hoofstuk 7 verander die aanslag van Matteus weer. Hy verduidelik wat te midde van die lewe gevra word. Moenie op ander se foute konsentreer nie (7:1-6), maar vra liewer God om jou te help en te gee wat jy nodig het (7:7-12). Bly op die regte pad en oppas vir valse profete wat jou van die pad af wil kry (7:13-20). ‘n Mens sal immers aan jou vrugte geken word wat jou dade in ooreenstemming met die wil van God is. Wie wil oorleef, moet sy lewe op hierdie boodskap van Jesus bou.

 

Gaan deur hoofstuk 7 en kyk of jy alles wat in die boonste paragraaf gesê word, kan kry……….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

As jy 7:1-6 lees, dink jy jy mag vir ander sê waar hulle foute maak?Moet ‘‘n mens maar altyd stilbly? Motiveer jou opinie…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Beteken 7:7-12 dat jy altyd alles gaan kry waarvoor jy vra? Motiveer jou antwoord………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

In hoofstuk 7:12 is daar ‘n belangrike opmerking wat eintlik alles opsom: ‘Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete’. Dit staan bekend as die sogenaamde goue reël wat ook in die Jodedom bekend was. Jyself en jou eie belange word die maatstaf vir jou optrede teenoor ander. Die veronderstelling is dat jy jou eie belange so sterk op die hart dra, dat jy altyd die beste vir jouself sal wil hê. Hier word daardie ‘beste vir jouself’ op ander geprojekteer.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print