Jesus trek Hom terug tot paasfees (11:54-57)

image_pdfimage_print

Jesus trek Hom terug tot paasfees (11:54-57) – Francois Malan

11:54 Jesus kon nie langer vry in Jerusalem rond beweeg nie, omdat die Jode finaal besluit het om nie in Hom te glo nie. Hy bepaal self die tyd vir sy sterwe (Jn 10:17-18), en dit moet tydens die paasfees wees,  die fees wat Israel se uittog uit Egipte ingelei het (Eks.12). Jesus kom juis die nuwe uittog uit die slawehuis van sonde inlei tydens die paasfees, as God se paaslam vir ons geslag (1Kor 5:7).  Hy en sy dissipels vertrek uit Betanië en gaan bly in die stad Efraim naby die woestyn. Waar die stad geleë was, is vandag nie bekend nie (Josefus plaas die stad naby Bet-el in die Efraimsberge, waar Jakob die leer tot aan die hemel gesien het).

11:55 Die Jode kom van oraloor om hulle voor te berei vir die paasfees. Die voorbereiding het sewe dae geduur, waartydens bv. alle suurdeeg uit die huise verwyder is (vir suurdeeg as teken van sonde, vgl. 1 Kor 5:6-8), en die feesgangers slegs ongesuurde brood geëet het ter herdenking aan die uittog uit Egipte toe daar nie tyd was om die brood in te suur nie, en brood met suurdeeg nie sou goed hou in die woestyn se hitte nie. Na die paasfees het hulle vir nog ses dae ongesuurde brood geëet (Deutr. 16:1-8). Die Jode kom om hulle te reinig – dit gaan om seremoniële reinheid om die tempelgebied te mag betree en aan die paasmaaltyd te kan deelneem (vgl. 2 Kron. 30:17-19; Num.9:6-11 oor aanraking van ‘n lyk; Lev 15:31-33 oor seksuele reinheid).

 

11:56-57  Die optrede van die feesskare stem ooreen met die onsekerheid van die feesskare tydens die huttefees (7:12-13). Hulle was reeds bewus dat die godsdienstige leiers van plan was om Jesus gevange te neem, want hulle het opdrag gekry om te kom sê as iemand weet waar Jesus is, sodat Hy gevang kan word. Die vervolging van Jesus word nou ‘n opdrag van die Raad (priesterhoofde en Fariseërs). Die mense vermoed egter dat Jesus nie na die fees toe sal kom nie.  

 

Hierdie gedeelte vorm ‘n brug tussen die opwekking van Lasarus en die paasfees van Jesus se sterwe en opstanding.  Die nuwe en volle betekenis van die paasfees gaan in hoofstuk 12 duidelik gemaak word, waar nie van ‘n wonderteken vertel word nie, maar van  mense wat tot die eer van Jesus optree. 

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...