JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (2)

image_pdfimage_print

JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (2) – Jan van der Watt

i) Hoekom was Johannes die Doper so belangrik?

Johannes is volgens die Nuwe Testament belangrik, want:

 

 

  • Hy is die wegbereider van die Messias, Jesus, die Koning wat na sy volk toe kom (Lees Mat 3:3 
  • Hy is die een wat weer na ongeveer 400 jaar se stilte die profetiese stem van God laat hoor (Lees Mk 6:15, 11:9; Luk 1:76). Die mense van Jerusalem het geweet dat Johannes ‘n profeet was (Lees Mk 11:32)

  

Die laaste profete waarvan ons lees in die Ou Testament het na die terugkeer in ballingskap en die opbou van Jerusalem gepreek, honderde jare voor Jesus. Toe was daar ‘n tydperk van eeue waar daar nie profete opgetree het nie. Die Jode het egter almal verwag dat as God weer kom om sy beloftes waar te maak en sy mense te kom haal, sal die profete weer begin praat.

 

  • Hy merk die oorgang tussen die era van die Ou Testament en die Nuwe Testament (Lees Mat 11:2-19; Luk 16:14-18).

 

Kyk mooi wat in die verse staan: a) In Mat 11:12 (Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit). Volgens Matteus begin die era van die koninkryk van God – wat Jesus gaan bring – by Johannes. b) In Luk 16:16 (Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig) eindig die wetsera (die Ou-Testamentiese era) met Johannes en begin die koninkryksera daarna. Vir Matteus begin  Johannes God se verlossingstyd, maar Lukas dink hy eindig die ou tyd – dit wys dat hy in die middel van die twee eras staan – of die begin of die einde. In alle geval is sy posisie maar net die een wat die pad berei, wat die weg wys. 

 

  • Jesus dink baie van hom: Lees: – Mk 9:12… Johannes die Doper word Elia genoem.

   – Mat 11:11-15… Wie is so belangrik soos Johannes?

 

Hoe belangrik is gelowiges gemeet aan Johannes die Doper?…………………………………………..

 

Maar wie was Johannes die Doper. Daaroor volgende keer meer.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...