Kinders, vaders en jongmense – Francois Malan

image_pdfimage_print

Japie vra:

Wil Johannes iets besonders vir ons gee deur vir kinders ,vaders en jongmense te skryf.
Ek sal baie wardeer as u ‘n verduideliking kan gee oor die gedeelte.
Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Eintlik verwys die drie terme wat in hierdie digterlike gedeelte gebruik word na dieselfde persone, die lede van die gemeente aan wie Johannes skryf., waar daar wel kinders, jongmense en ouer mense is; maar die toeseggings aan die drie groepe is vir almal bedoel, en daarom is dit ‘n digterlike manier wat elke lidmaat aanspreek.

 

2:12 Die Griekse verkleinwoord teknia word gebruik as ‘n troetelnaam vir ‘n persoon van enige ouderdom met wie daar ‘n besondere verhouding is, en kan bv. vertaal word as ‘my liewe kindertjies’ of ‘my dierbare vriende,’ en word in 1 Johannes gebruik in 2:2,12,28; 3:7,18; 4:4; 5:21 vir die gemeentelede aan wie Johannes skryf (vgl. bv ‘geliefdes’ in 2:7; 3:2,21; 4:1,7,11 en in 3 Johannes 1,2,5,11.

‘omdat julle sondes vergewe is op grond van (dia) sy Naam.’ Die gelowiges se sondes is deur God vergewe en dit bly so (is vergewe – passiewe voltooide tyd). ‘sy Naam’ verwys na alles wat God in die persoon en bediening van Jesus Christus gedoen het. Dit is die rede waarom God hulle sondes vergewe het en gelowiges as God se gereinigde ‘kindertjies’ kan lewe (Hand 4:12). Jesus Christus is die fondament van ons ganse lewe en die stand van die Christen, mense wat aan Hom verbind is en sy Naam dra.

 

2:13 Die ‘vaders’ van die gemeente kan verwys na die ouer persone (moeders ingesluit) of die meer ervare gelowiges, maar ‘die kennis van Hom wat van die begin af is’ is eintlik die voorreg van elke gelowige. Joh 1:1 sê reeds dat die Woord van God wat mens geword het van die begin af was, dat Hy by God was en self God was – die gelowige is seker dat Jesus God is, teenoor die dwalende Joodse gelowiges, wat Jesus se Godheid betwyfel en teenoor die ‘verligte’ Hellenistiese gelowiges, wat op hulle kennis van God vertrou en nie op Jesus wat God kom openbaar het nie.

Die ‘jongmense’ kan na die jeug in die gemeente verwys, of na nuwe gelowiges. Maar die oorwinning oor die Bose verwys na alle gelowiges (‘jonges’ neanískoi, julle het oorwin nenikékate het in Grieks ‘n fonetiese verband in die digterlike gedeelte). ‘Julle het oorwin’ is ook in die voltooide tyd, wat verwys na ‘n oorwinning in die verlede wat daaglks voortgaan, nadat Jesus aan die kruis die Bose oorwin het (Jn 12:31; Kol 2:15) en ons daaglikse toepassing daarvan deur nie toe te gee aan die Bose en ons sondige selfsugtige begeertes nie. Van die 28 keer wat die werkwoord ‘oorwin’ (nikaoo) in die Nuwe Testament voorkom, kom 24 daarvan in die Johannese geskrifte voor en ‘oorwinning’ (nike) slegs in 1Jn 5:4.

Wat die gelowiges en die kerk in verse 12-13 onderskei van valse aanspraakmakers op geloof, word opgesom as vergifnis van sonde deur Christus, kennis van God deur Jesus, en die oorwinning oor die duiwel deur hulle verbondenheid aan Jesus se lewe en sterwe.

 

12:14 In hierdie vers word die stellngs in verse 12-13 opgesom en ‘n bietjie uitgebrei as inleiding tot die vermanings wat daaruit voortvloei in verse 15-17. ‘Ek het aan julle geskryf’ – met verwysing na wat in die voorgaande twee verse geskryf is.

‘Kinders’ of: ‘my liewe kindertjies’ (paidia in 2:14,18 is ook ‘n troetelnaam soos vers 12 se ‘my liewe Kindertjies teknia) as aanduiding van al die gelowiges, van oud tot jong, vaders en jonges ingesluit. ‘omdat julle die Vader ken’ (in vers 12 was dit omdat hulle sondes vergewe is);

‘Vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is (dieselfde as in vers13)

‘Jongmense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly (uitbreiding), en julle die Bose oorwin het’ (herhaling van v13).

Deur Jesus te ken, ken ons die Vader (Jn 14:7; vgl. 14:10: die Vader is in Jesus en Jesus in die Vader). Die gelowiges is geestelik sterk deurdat die woord van God in hulle bly, deur die inwoning van die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat ons alles leer en herinner aan alles wat Jesus vir die dissipels gesê het (Jn 14:17,26). Daarom is die egte gelowige in staat om die Bose te oorwin (soos Jesus Hom oorwin het deur gebruik van die woord van God, Mat.4:4,7,10).

 

In verse 12-14 was die werkwoorde in die voltooide tyd – wat God reeds aan die gelowiges gedoen het, en waarvolgens hulle nou lewe. In verse 15-17 is die werkwoorde waarskuwings wat in die teenwoordige tyd gegee word, waarvolgens hulle nie behoort te lewe nie. Waar 12-14 telkens die nuwe orde in drie parallelle frases bespreek, wat met Jesus se koms aangebreek het, verwys verse 15-17 in drie parallele frases na die ou orde wat nog voortbestaan tot die wederkoms van Jesus, en die verhouding van die gelowige teenoor die voortgaande ou bedeling:

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...