Koinonia: Verbondenheid met God

image_pdfimage_print

You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor – Aristoteles

Koinonia: Verbondenheid met God

Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel (Psalm 27:4).

Al wat ek wens, is om Christus te ken (Filippense 3:10).

 

Vir baie mense is Christus hulle Verlosser – ‘n onpersoonlike Een.  As ek my vereniging met Christus reg verstaan en aanvaar, lei dit tot verbondenheid met Hom. Hierdie verbondenheid met Hom lei tot ‘n beter verstaan en aanvaarding van die beloftes wat volg op ons eenheid met Hom.

 

Verbondenheid met die Here is meer as stiltetyd in die oggend – dit moet die volle dag duur. Luister wat sê Jesaja: In die nag smag ek na U, in die môre vra ek na u wil (26:9). Dawid sê: As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag (Psalm 63:6). Ons moet strewe om voortdurend in die teenwoordigheid van God te leef. Die vraag is: Wat is die belangrikste dryfkrag in my hart en denke?

 

24 uur verbondenheid aan God moet ‘n fondament hê – ‘n raamwerk om dit bymekaar te hou. Ons stiltetyd in die oggend is daardie fondament. Luister na die psalmis: U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag (5:4). Jesus het dit ook gedoen: Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid (Markus 1:35). Hierdie stiltetyd maak ons harte ontvanklik om die res van die dag met Hom te verbind. Ons kan ons volle wese konsentreer om Hom te aanbid; ons kan onverdeelde aandag aan sy woord gee en met Hom in gebed praat. Selfs Jesus het gedink dit is belangrik om sy dag met God te begin. As Hy dit nodig vind, hoeveel te meer nie ons nie.

 

Intense, georganiseerde gebed waar ek vroeg in die oggend alleen met God is, berei ons voor vir daardie vinnige, stil gebede wat so nodig tydens die dag is. Nehemia is ‘n goeie voorbeeld: by die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid (1:4). Eendag is Nehemia onverwags in die posisie om sy begeerte aan die koning bekend te maak. Voordat hy sy begeerte aan die koning bekend maak, lees ons: Ek het ‘n skietgebed opgestuur na die God van die hemel (2:4 – 5). Dit is daardie dae van intense gebed met God alleen wat hierdie kort, stil gebede doeltreffend maak. Almal van ons het hierdie kort gebede nodig, maar God sal nie daarmee alleen tevrede wees nie.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...