Koinonia: Deel materiële besittings

image_pdfimage_print

God is always calling us! But there are distinctive moments in this call of his, moments which leave a permanent mark on us—moments which we never forget – Carlo Carretto, Letters from the Desert

 

Koinonia: Deel materiële besittings

Die vroeë Christene het nie net geestelike dinge nie, maar ook materiële dinge gedeel (Handelinge 2:44 – 45). Paulus moedig ons aan: Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid (Romeine 12:13). Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is offers wat vir God aanneemlik is (Hebreërs 13:16). ‘n Bereidwilligheid om ons besittings te deel met mekaar is ‘n belangrike aspek van ware Bybelse gemeenskap.

 

 

Paulus sê dat alle dele van die liggaam van Christus vir mekaar moet omgee (1 Korintiërs 12:25 – 26). Dit is meer as net om deernis te bewys – selfs ongelowiges doen dit. Die deel van besittings is ‘n tasbare erkenning dat ons in ‘n verhouding staan – as een lid van die gemeenskap ly, ly almal. Gelowiges het die voorreg en plig om met ander lede van die liggaam te deel.

 

Ons moet besef dat ons rentmeesters en nie eienaars is nie. God het die besittings aan ons toevertrou – nie aan ons gegee nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig (2 Korintiërs 8:13 – 14). Paulus sien ‘n gedurige vloei van gelowiges se besittings na dié wat behoeftes het. Dit is ‘n belangrike uitlewing van ware gemeenskap. Onthou Paulus vra hier dat hulle moet bedra vir die behoeftiges in Jerusalem – mense wat hulle nog nooit ontmoet het nie.

 

Die fondament van koinonia met mekaar is gemeenskap met God. Ons moet eers hierdie fondament lê, want dit is ‘n voorvereiste vir gemeenskap met ander.  ‘n Uitloopsel van ons verhouding met God is ‘n bereidwilligheid om ons materiële besittings met ander te deel.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...