Die Openbaring aan Johannes – Die Nuwe Jerusalem word beskryf (21:18-27) – Francois Malan

image_pdfimage_print

21:18-21 Johannes bespreek die materiaal waarvan die stad gebou is in besonderhede. Die bruid se uiterlike versierings reflekteer haar innerlike karakter, nl. die gelowiges se regverdige dade (19:8). So vertoon die stad, die Lam se bruid ‘n ryke suiwer en rein oorvloed, as embleme van haar suiwer geloof in die Lam en reine morele lewe, wat positief gestel word teenoor die negatiewe in 21:1,4. Die positiewe materiaal is ‘n verskeidenheid van edelstene, pêrels en goud; die negatiewe is al die onsuiwerhede wat nie in die nuwe Jerusalem te vind is nie. Die hele lys word omsluit deur die woorde ‘suiwer,’ ‘rein,’ ‘deurskynende kristal’ in 21:18 en 21 wat die nuwe Jerusalem se onbevlekte aard beskryf – soos van ‘n bruid vir haar man (21:2; vgl. ook die beskrywings van die drag van die leërs van die hemel, in 19:14). Die geweldige ryk stad met sy skoon strate vertoon sy kwaliteit, in elke opsig suiwer, rein, deursigtig: moreel, geestelik en ideologies – so totaal anders as die ou aarde se Babilon. (17:2-6).

Die 12 edelstene wat die fondamente van die stad versier, herinner aan die 12 steentjies in die borssak van die hoëpriester se kleed, waarop die name van die 12 stamme gegraveer was (Eks 28:17-20; 39:10-13). Die getal 12 simboliseer die volheid van God se plan met die bruid se versierings – daar skort niks nie en niks hoef nog bygevoeg te word nie. Saam met die perfekte afmetings van die stad is die bruid perfek versier met elke soort kosbare steen.

Die 12 poorte, wat Jesus se 12 apostels en hulle boodskap simboliseer, is elk van ‘n enkele edelsteen gemaak. Dit rym met reuse fondamente, wat soos die 12 stamme van Israel op die hoëpriester se borssak, die ou verbond simboliseer. Daarmee word alle gelowiges van die ou en die nuwe verbond aangedui. Die strate is van suiwer goud soos die stad self (21:18).

Die prosituut is versier met goud en kosbare stene wat nooit as suiwer of rein beskryf is nie (17:4). Beide stede se versierings verteenwoordig hulle karakter: Babel se korrupte waardes, norms en gelowe van ‘n onderdrukkende sisteem van oorheersing; die nuwe Jerusalem se reine geloof en norms en waardes van ‘n skepping wat gered en verlos is deur die bloed van die Lam (vgl. Jes 54:11-14).

21:22-22:5 ‘n Toer deur die stad beskryf haar unieke karakter.

21:22 Ook hier is ‘n negatiewe verslag: daar is geen tempel wat die simbool van die teenwoordigheid van God in die wêreld was. Die hele stad is egter heilige gebied want die Here God, die Almagtige, en die Lam is self teenwoordig in die nuwe hemel op die nuwe aarde en in die stad, die bruid van die Lam. Die skeiding tussen God en sy volk op die ou aarde is weg. Die godheid is hier nie bemiddel deur ‘n geboue-kompleks nie, maar Hy is direk aktief teenwoordig vir al sy inwoners. Met God en die Lam volmaak teenwoordig is ‘n tempel nie meer nodig nie (vgl. Jesus se liggaam wat die tempel vervang in Joh 2:19-22). Die Lam het sy plek op die troon langs God ingeneem.

21:23-24 ‘n Negatiewe stelling beskryf ook hier die ontoereikendheid van die ou skepping en die nuutheid van die nuwe skepping. Saam met al die vorms van vervreemding is duisternis ook verban uit die nuwe skepping (vgl. Gen 1:2). Die ou aarde se ligte, son en maan, is dinge van die verlede wat onnodig geword het, want die goddelike teenwoordigheid is die enigste lig wat nodig is vir hierdie skepping. God en die Lam is nie slegs die tempel van die nuwe skepping nie, maar ook die bron van die beligting van die ewige stad. Die skynende heerlikheid van God het haar verlig en haar lamp is die Lam (vgl. Jn 1:4-5; Jes 60:19-20).

Die ontelbare skare uit die nasies, wat die Lam losgekoop het met sy bloed (5:9; 7:9), leef in die lig van die skynende heerlikheid van God in die nuwe Jerusalem, en die konings van 5:10 wat deur God as priesters aangestel is om oor die aarde te heers, sal hulle heerlikheid na die stad toe bring (Jes 55:9; 60:1,3; vir sy volgelinge het Jesus al gesê: Julle is die lig vir die wêreld…om ons Vader te verheerlik, Mt 5:14,16).

21:25-26 Die stadspoorte sal ook nie bedags gesluit word nie, as simbool dat daar geen boosheid is wat die stad en sy inwoners bedreig nie; die nag is uitgewis, dit is altyd dag. Deurentyd staan die poorte oop vir nasies wat hulle heerlikheid en eer na die nuwe stad toe bring (Jes 60:11), as teenpool van die nasies en die konings van die ou bedeling wat na Babilon toe gestroom het (Openb 18:3).

21:27 Met nog ‘n negatief word duidelik gestel dat niks wat besoedel is (met die afskuwelikhede van Babilon, 17:5) ooit toegang tot die nuwe Jerusalem sal verkry nie. Die onrein dinge word verder verduidelik as gruwelik en vals, albei karaktertrekke van Babilon en die dier (17:4-5; 19:20).    Die uitsondering wat wel tot die stad toegelaat word, is hulle wie se name in die boekrol van die lewe van die Lam opgeskryf is.

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...