Kolossense 1

image_pdfimage_print

Kolossense 1 – Francois Malan

Christa vra: 

Wat is die verband tussen Kol 1:21-23 en Kol 1:15-20?

Antwoord:

Prof Francois Malan antwoord:

Verband

Soos in sy ander briewe begin Paulus die brief aan die Kolossense met ‘n inleiding en groete (1:1,2).

Daarna volg Paulus se gebruiklike dank aan God vir sy lesers se (i) geloof in Christus en (ii) liefde vir hulle mede-gelowiges, wat albei gebaseer is op hulle vaste hoop op Christus (1:3-8).

In 1:9-14 vertel hy van sy voorbidding vir die gemeente. Hy bid dat God hulle sal vul met die kennis van sy wil om ware geestelike insig te bekom, dat hulle daarvolgens sal lewe om God ten volle te verbly met hulle goeie dade en groeiende insig in sy wil, dat hulle met al die krag wat van God se heerlikheid af kom versterk sal word om in alle omstandighede met geduld en vreugde te volhard met hulle goeie dade en groei in kennis van God. En dat hulle God sal dank vir sy magtige en genadige werk in hulle deur hulle te red uit die krag van die duisternis, en hulle oor te plaas in die koninkryk waar sy geliefde Seun regeer, nl. Christus wat ons verlos en ons sonde vergewe.

Daarop volg 1:15-20 met ‘n loflied oor Christus as die Here van die skepping en die van die herskepping. God het alles in gemeenskap met Hom en deur Hom geskep, alles word deur Hom onderhou, en Hy is die einddoel van die hele skepping. Daarby is Hy die hoof van die kerk, wat deur Hom beheer word en wat vir hulle lewe en krag afhanklik is van Hom, wat eerste uit die dood opgestaan het. Deur Hom het God die hemel en die aarde teruggebring na die doel wat God daarmee het – om te lewe onder Christus se beheer en in vrede.

Die woorde van 1:21-23 gebruik frases en idees van die lofsang en pas dit op die lesers toe. Die kort gedeelte, wat uit drie sinne bestaan, tussen die lofsang en Paulus se stelling oor sy taak as apostel (1:24-2:5) is in die direkte rede: ‘Ook julle..’ is met klem voorop en lei Paulus se interpretasie van die loflied en sy toepassing daarvan op die lesers in. Hy onderskei skerp tussen die lesers se verlede in die heidendom en hulle huidige posisie in Christus.

Drie temas van die loflied word op die lesers toegepas: versoening (1:20 en 22); die versoening is bewerk deur Christus se dood (1:20 en 22); omdat Christus oor alles regeer wat in elk geval deur Hom geskep is, word die evangelie aan alle mense op die aarde verkondig (1:16 en 23).

Die doel van Christus se sterwe ‘om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel (1:22) brei uit op die voorbidding in 1:10, dat hulle tot die eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang.

Die vier begrippe: die geloof waarin hulle vas en sterk moet staan, en die hoop waarvan hulle hulle nie moet laat losruk nie, die evangelie wat hulle gehoor het, wat vinnig oor die aarde versprei (in 1:23) is reeds gebruik in die danksegging (4-6). In die danksegging word God, die Vader van Jesus Christus gedank dat dit alles by die gemeente uitgekom het. In 1:23 word dit aan die gemeente opgedra om daarin vas te staan.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print