Kommentaar aanlyn

image_pdfimage_print

 

None of the important things God has for us to do in church each week can happen if we’re not there. —Tony Payne

 

Kommentaar aanlyn

Om mense se kommentaar aanlyn te lees, is ‘n interessante, en soms onrusbarende, studie in die menslike natuur. Die probleem is dat hierdie kommentaar dikwels onmiddellik gemaak word. Daarom is hulle dikwels agterlosig. Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag (Matteus 12:36). Dus: om kommentaar op die Internet te lewer, is iets ernstig vir God.

 

Hoe moet ons dan kommentaar lewer?

  1. Selde

Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel is verstandig (Spreuke 10:19). Ons moet ons lippe (en vandag ook ons vingers) in toom hou. Ons moet altyd onthou dat ons sondige natuur aan ons ‘n oordrewe gevoel van selfbelang gee. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself (Filippense 2:3). Miskien is ons menings nie nodig nie.

 

  1. Stadig

Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie (Jakobus 1:19). As ‘n artikel jou kwwad maak, moet nooit skryf terwyl jy nog geïrriteerd is nie. As jy kwaad is, is dit moeilik om inskiklik en bedagsaam te wees (Titus 3:2). Wag en bid. Dan kan jy besluit of jy wil antwoord.

 

  1. Vriendelik

Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord (Kolossense 4:6). Almal van ons lees dinge deur ons eie ondervindings en perspektiewe. Almal van ons sê en interpreteer dinge verkeerd. Daarom wees vriendelik en geduldig. Aanvaar die beste in ander mense.

 

Wanneer moet ons kommentaar lewer? Die doel om te praat, met jou lippe of vingers, is sodat dit julle hoorders ten goede kan kom (Efesiërs 4:29). As ons dan wel besluit om kommentaar te lewer, is daar ‘n paar voorstelle:

  1. Bedank

Dit is die beste rede om kommentaar te lewer. As die skrywer ons verstaan van ‘n onderwerp verbeter of ons bemoedig of ons waarsku, bedank hom daarvoor. Die stuk hoef nie perfek te wees nie, maar as dit ons gehelp het, kan ons hom bedank. As dit ons nie gehelp het nie, bly stil.

 

  1. Bemoedig

Mense vind dit makliker om ander te kritiseer as te bemoedig. Dit is dikwels trots wat ons kritiese denke besoedel. Praat mekaar moed in en versterk mekaar (1 Tessalonisense 5:11).

 

  1. Verduidelik

As ‘n artikel vir jou verwarrend is, vra eers vrae ter verduideliking. Moenie sommer onmiddellik allerhande gevolgtrekkings maak nie. ‘n Vriendelike vraag mag wys dat die skrywer ‘n fout gemaak het of dat die leser hom misverstaan het.

 

  1. Stel reg

Dit is selde nodig. Ons spandeer te veel tyd om kritiek uit te dink. Soms is daar ‘n ooglopende fout in die artikel wat belangrik genoeg is om ‘n regstelling te vereis. Maar in hierdie gevalle onthou Paulus se opdrag: ‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring (2 Timoteus 2:24 – 25).

 

Luister weer na die woorde van Jakobus 3:6): Die tong is ook ‘n vuur, ‘n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Jakobus skryf hierdie waarskuwing aan Christene.

 

 

image_pdfimage_print