Kommunikeer sonde in ‘n postmoderne wêreld

image_pdfimage_print

 

You can drift into sin, but not into righteousness. —Leon Morris

Kommunikeer sonde in ‘n postmoderne wêreld

Ons moenie vir postmodernisme bang wees nie. Die skeptisisme van die moderne tyd is besig om af te neem. Dit wil voorkom asof die wêreld meer vriendelik teenoor geloof ingestel is. Maar dit is geloof sonder enige vermelding van sonde – verantwoordelikheid word vermy. Mense vandag kruip weg – hulle doen presies wat Adam en Eva gedoen het. Die Christen se reaksie tot postmodernisme moet die beklemtoning van die werklikheid van sonde insluit.

Noudat ons die probleem geïdentifiseer het, wat is die oplossing? Die oplossing val in vier groepe uiteen:

 

  • Kommunikasie

Kommunikeer God se waarheid. Om dit te kan doen, moet jy die waarheid ken en moet jy iets van die woordeskat van die mense met wie jy praat verstaan. Ons moenie sommer aanvaar dat almal dieselfde bedoel as hulle die woord God gebruik nie. Beslis verstaan hulle nie dieselfde as hulle die woord sonde gebruik nie. Hierdie is ‘n goeie geleentheid om baie versigtig met die evangelie om te gaan; dit is die geleentheid om sommige van die kultuuraannames uit te roei. Dit is ook die geleentheid om versigtiger te luister na diegene wat met ons praat.

Christene verstaan sonde basies as ‘n breuk met God se karakter en met sy wil vir ons om sy karakter te weerspieël. God het Hom aan ons as ‘n persoonlike God geopenbaar en deel hiervan is sy kommunikasie aan ons van die waarheid. As Christene sê dat hulle die waarheid kommunikeer beteken dit nie dat hulle al die kennis het nie. Die feit dat ons nie alles weet nie, beteken nie dat ons niks weet nie. Ons moet die verband tussen die persepsie van God en die persepsie van self erken; ons moet God waarlik ken as ons onsself waarlik wil ken.

  • Beklemtoon die gemeenskap

Die Christelike lewe moet deels in ‘n reeks toegewyde verhoudings uitgeleef word – nie net met jou vriende nie, maar met ‘n plaaslike gemeente wat oop is vir almal en verenig is in hulle geloof in Jesus Christus. As jy nie deel is van so ‘n verhouding nie, moet jy baie versigtig wees, want die Bybel waarsku daarteen. Maar elke lid van hierdie geloofsgemeenskap moet altyd as iemand wat na die beeld van God gemaak is, hanteer word. Die horisontale verhouding verplaas egter nooit die mens se vertikale verhouding met God nie. Sonde is fundamenteel teen God. Om iets aangaande sonde aan die gemeenskap te kommunikeer beteken jy moet ‘n verhouding met hulle bou.

  • Gewete

Christene moet ook die kern van hulleself hanteer. Postmoderne gelowiges het ook gewetes – al glo hulle dit nie. Omdat hulle na God se beeld gemaak is, het hulle gewetes. Mense moet hulle eie gewetes ondervind. Mense vewerp die morele aansprake van God, want dit is nie in hulle eie selfbelang om dit te doen nie.

  • Bekering

Bekering gebeur net deur God se Gees. Ons kan nie ons vriende bekeer nie. Daarom nooi ons hemelse Vader ons uit om na Hom te kom en dat Hy die HG sal stuur om dit wat geestelik leeg is, te vul – soos Hy met die dooie bene in Esegiël 37 gedoen het. Die vertroue wat ons moet hê is dat God self dit sal doen.

Ons moet hoop en moed hê in die werklikheid van die waarheid van God se woord. Wat ‘n voorreg om aan mense die goeie nuus van die evangelie oor te dra. Die evangelie het geen probleem met die uitdaging van die postmodernisme nie. Ons moet net getroue boodskappers wees. Ons moet die evangelie ken; ons hoef nie alles van postmodernisme te weet nie.

image_pdfimage_print

You may also like...