Laat die Skrif die Skrif interpreteer

image_pdfimage_print

 

God forbid that I should travel with anybody a quarter of an hour without speaking of Christ to them.” George Whitefield

 

Laat die Skrif die Skrif interpreteer

Hierdie is nog ‘n artikel in Mel Lawrenz se reeks oor hoe ons die Bybel moet lees.

As jy ‘n gedeelte lees en jy wonder wat die opstanding of onsedelikheid of die antichris beteken, is daar net een plek om te kyk: die res van die Skrif. Die Skrif is die beste interpreteerder van Homself.

 

Die Nuwe Testamentiese gedeeltes oor doop kan die beste verduidelik word deur die ander gedeeltes oor doop en deur die ritueel van reiniging in die Ou Testament. Die nagmaal word beter geïnterpreteer deur die ander gedeeltes daaroor en deur Jesus se “Ek is die brood” onderrig en deur die maaltye in die Ou Testament. Meeste van die ongelooflike beelde en getalle in Openbaring waaroor mense wonder, het reeds vantevore in die Bybel verskyn. In elke geval is daar ‘n duidelike betekenis, mits ons na die ander gedeeltes wat dieselfde taal gebruik, kyk.

 

Kuns en teologie gaan oor herhaling en verskeidenheid. God gee aan ons ‘n waarheid soos “Ek is julle Verlosser,” en herhaal dit dan op baie verskillende maniere deur die Skrif. Herhaling en verskeidenheid. Die woorde verskil effens, beelde word gebruik, maar deur dit alles kom God se woord duidliker deur. Ons denke en harte word oortuig.

 

Daarom moet ons die Skrif as ‘n ritmiese dissipline in ons lewe lees. Dit is ‘n groot boek vol epiese stories, preke, profesieë, briewe, liedere en spreuke wat die hele lewe hanteer. Dit openbaar God se optrede en eienskappe. Die Bybel is ‘n mosaïek van persoonlike stories van mense wat probeer om God te vind of wat probeer om hulle eie God te maak. Dit is die beste lewensgids vir die mens. Dit is die enigste direkte en ware uitdrukking van God se denke.

 

Soos ons die Bybel lees bou ons ‘n omvattende struktuur van waarheid vir ons lewens. Soos ‘n lappieskombers kom die verskillende stukke metteryd bymekaar. Ons sal die verskil tussen ‘n hooftema wat God wil hê ons moet verstaan omdat dit so dikwels voorkom en ‘n kleinere tema verstaan. ‘n Hooftema is dinge soos heiligmaking en vergifnis van sonde. ‘n Mindere tema is soos waar Christus tussen sy dood en opstanding was.

 

Die Bybel is God se woord oor Homself aan ons. Dit is die soewereine Here en liefdevolle Vader wat praat. Dit is die woord oor Jesus en die asem van die Gees.

 

 

image_pdfimage_print