Die Groot Opdrag van Matteus 28

image_pdfimage_print

Profanity is the use of strong words by weak people. —William A. Ward

 

Die Groot Opdrag van Matteus 28

Chuck Lawless sê dat in al sy jare van konsultasiewerk in die kerk het geen gemeente nog ooit vir hom gesê dat hulle nie die groot opdrag wil uitvoer nie. Baie gemeentes verkondig die Groot Opdrag, maar kom nooit daarby uit nie. Hoekom nie?

  • Kerkleiers praat die taal, maar laat nie die tekste “insink” nie

Hulle praat van die Groot Opdrag, want die Bybel beveel dit (Matteus 28:18 – 20; Markus 16:15; Lukas 24:45 – 47; Johannes 20:21; Handelinge 1:8). Leiers praat hieroor uit gewoonte en nie omdat hulle entoesiasties is daaroor nie. As ons die boodskap verkondig sonder om die opdrag uit te voer, is dit nog nie deel van ons hart nie.

 

  • Leiers is nie toegewy aan die taak nie

Geen gemeente sal ernstig aan die opdrag toegewy wees as die leiers nie daaraan toegewy is nie. Dit is meer as net verkondiging van die boodskap.

  • Gemeentes sien die Groot Opdrag as die taak van voltydse amptenare soos leraars en sendelinge

Hierdie siening weerspieël die problematiese verskil tussen leraars en vrywilligers in ons kerke. Kerkleiers is ook soms skuldig – hulle maak nie dissipels nie en delegeer nie verantwoordelikhede nie

  • Gemeentes glo nie werklik dat ongelowiges verlore is nie

Die teologie wat baie lidmate aanhang, vereis nie dat die evangelie buite die kerkmure uitgedra moet word nie.

  • Sommige leiers is tevrede met gedeeltelike gehoorsaamheid aan die Groot Opdrag

Wat vereis die Opdrag? Maak die mense my dissipels, doop hulle, leer hulle gehoorsaamheid, bereik die nasies. Sommige gemeentes fokus op dissipelskap, maar gee nie aandag aan evangelisasie nie. Ander doen die teenoorgestelde. Gedeeltelike gehoorsaamheid beteken ongehoorsaamheid op ‘n ander gebied.

  • Gemeentes vertel vir lidmate van die Opdrag, maar leer hulle nie hoe nie

Ons sê mense moet die evangelie met ander deel, maar ons sê nie vir hulle hoe nie. Ons versker nie mense dat ons hulle sal oplei en ondersteun nie.

  • Lidmate sien nie die wêreld om hulle raak nie

Die wêreld is om ons – ons bure, die mense saam met wie ons werk … Ons sien nie die geleenthede om ons raak nie.

  • Gemeentes verwar die “steel” van skape met die Groot Opdrag

Om lidmate heen en weer tussen gemeentes te skuif, is nie noodwendig altyd sleg nie, maar dit is nie evangelisasie nie. As ‘n gemeente nie ongelowiges bereik, hulle doop en hulle leer om Jesus se opdragte te gehoorsaam nie, is hulle nie besig met die Groot Opdrag nie.

 

Geld baie hiervan nie vir my en jou gemeente nie?

image_pdfimage_print